Logo eendrachtbode.nl

Gemeente lobbyt onder andere voor grotere Bergse Diepsluis

De Bergse Diepsluis moet groter, de recreatiesector en natuur moeten profiteren van het zout worden van het Volkerak-Zoommeer, pulsvisserij moet als methode voor vissers gehandhaafd blijven, er mag niet naar schaliegas geboord worden en het Rijk moet de geldkraan open houden. Dat zijn de vijf onderwerpen die Tholen heeft aangedragen bij lobbyist Henk de Vlaming. Hij gaat invloed uitoefenen in Den Haag om het Zeeuwse en Thoolse belang te behartigen. 

De vijf onderwerpen zijn opgesteld door burgemeester Ger van de Velde en haar wethouders. Het zijn projecten die de gemeente niet alleen kan aanpakken, omdat ze te duur zijn en het lokale overstijgen. Henk de Vlaming is voor de provincie Zeeland de lobbyist in Den Haag. Hij wordt weer aangestuurd door de zogeheten Stuurgroep IJzendijke. Gemeentesecretaris Simon Nieuwkoop zit namens de Zeeuwse gemeentesecretarissen bij de vergaderingen van de groep IJzendijke.

Lees het hele verhaal over de Thoolse lobby in de Eendrachtbode van 9 november. 

Meer berichten