Logo eendrachtbode.nl

'Vuulte' op straat blijft doorn in het oog

Tholenaren moeten voorlopig genoegen nemen met het onkruid in de straten en op pleinen. Dat is de uitkomst van een debat dat ABT en SP - die een ruimer budget willen voor het schoon houden van de openbare ruimte - in de gemeenteraad aangingen met de andere fracties én met burgemeester en wethouders. Dat gebeurde bij de bespreking van de gemeentebegroting 2018. De andere fracties steunden een hierover ingediende motie niet.

Meer berichten