Logo eendrachtbode.nl
Het centrale zorgloket komt in Annahof.
Het centrale zorgloket komt in Annahof.

Sint-Annaland proeftuin voor allerlei zorgexperimenten

Vanaf 1 januari hoeven inwoners van Sint-Annaland niet meer naar het gemeentehuis te bellen om een zorgvraag in te dienen. In een proeftuin voeren vrijwilligers en ambtenaren samen allerlei experimenten uit om te kijken hoe ze druk van de gemeentelijke 'zorgketel' kunnen halen. 

Zorgcoöperatie Anna Zorgt werkt daarvoor samen met de gemeente. Er is een ton beschikbaar vanuit het samenwerkingsverband SWVO om de proeftuin, die drie jaar duurt, een steuntje in de rug te geven. Succesverhalen zullen als blauwdruk gelden voor andere dorpen. Door vrijwilligers van Anna Zorgt meer handvatten te geven, kunnen inwoners van Sint-Annaland zelfredzamer worden en hoeven ze minder snel bij de gemeente aan te kloppen voor zorg.

Opvang vluchtelingen

Meer informele zorg vanuit één lokaal loket in Annahof. Naast het Wmo-loket komen er projectjes om in het eigen dorp de opvang van vluchtelingen, aanpak van laaggeletterdheid, preventie voor dementie en verwarde personen te regelen, en mantelzorgers te ondersteunen.

Meer zorg

De verwachting is dat het aantal zorgvragen alleen maar toeneemt door vergrijzing en door deze aanpak zou die meer beheerst kunnen worden, net als de kosten. Het plan is in september beklonken met de gemeente, het bestuur van Anna Zorgt en beleidsmedewerkers van het Samenwerkingsverband Oosterschelderegio (SWVO).

Personeelskosten 

Het SWVO stelt vanuit zijn innovatiefonds 100.000 euro beschikbaar voor de proeftuin. Dit zou voldoende moeten zijn om de personeelskosten van de coördinatoren van Anna Zorgt te dekken, waarbij er nog ruimte overblijft voor verdere en onvoorziene kosten. Tholen draagt zelf altijd al bij aan het innovatiefonds. Een deel van het geld dat ze betaalt aan het samenwerkingsverband wordt altijd gereserveerd voor dat fonds.

Meer berichten