Logo eendrachtbode.nl

Uitbreiding van Welgelegen achter gesloten deuren

De commissie ruimte sprak maandagavond achter gesloten deuren over  een structuurvisie voor de uitbreiding van bedrijventerrein Welgelegen.  SP-raadslid Kees Slager probeerde tevergeefs om de behandeling in de  openbaarheid te laten plaatsvinden. Zelfs de vaststelling van de visie  door de gemeenteraad gebeurt volgende week donderdag in de beslotenheid.  Een bijzonderheid in de Thoolse raad. 

Bij het vaststellen van de agenda voor de openbare commissievergadering meldde Slager zich. Hij gaf aan, dat hij vond dat over de aankoop van twintig hectare grond voor uitbreiding
van Welgelegen bij Tholen, en een mogelijke ontsluitingsweg, in het openbaar gesproken zou moeten worden. ,,We hebben een stuk gekregen, waarin staat dat is voorgesteld om dit besloten te behandelen. Wie heeft dit voorgesteld?'' Volgens Slager was het niet nodig: ,,Ik heb in het toegestuurde stuk niks gelezen dat de privacy van mensen of de onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden." 

Meer berichten