Logo eendrachtbode.nl

ABT hekelt staat van verkeersborden

ABT vindt dat de kwaliteit van de verkeers- en straatborden zeer te wensen over laat. ,,Je ziet op veel plaatsen palen zonder naambordje, beschadigde borden, borden die scheef staan en borden die ernstig zijn vervuild. Je kan dus niet spreken over een mooie presentatie van onze gemeente voor de vele bezoekers die hier komen fietsen of wandelen", zegt fractievoorzitter Han van 't Hof.

Van 't Hof heeft er vragen over gesteld aan het college van b. en w.. ,,Is het college het met ABT eens dat deze situatie verbeterd moet worden? Zo ja, wat heeft het college nodig om ervoor te zorgen dat dit wordt aangepakt? Zo nee, wat is de reden dat het college dit niet aan wil pakken?"

Lees het hele verhaal in de Eendrachtbode van 27 september. 

Meer berichten