Logo eendrachtbode.nl

Raad stemt voor zondagsopenstelling 'serviceorganisaties'

Een meerderheid van de Thoolse gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd met een voorstel van ABT om 'serviceorganisaties' op zondag open te laten zijn. Omdat het een amendement is op een beleidsstuk over toerisme en niet op de verordening over de winkeltijden, betekent dat nog niet dat ondernemers die dergelijke service verlenen aankomende zondag al open mogen zijn. Dat kan pas definitief als het zogeheten winkeltijdenbesluit 1996 gewijzigd wordt. 

CDA, PVV, PvdA/GroenLinks en de VVD vinden dat ondernemers benodigdheden voor duiksport- zeil en motorbootbenodigdheden moeten kunnen verkopen. Zij stemden voor het voorstel van ABT. CU en SGP zijn er fel op tegen. Niet alleen vanwege principiële bezwaren, maar ook omdat ze willen voorkomen dat werknemers verplicht worden om op zondag te werken. 

In het oorspronkelijke amendement wordt gesproken over winkels. Dat werd op verzoek van het CDA gewijzigd in 'serviceorganisaties'. 

Meer berichten