Logo eendrachtbode.nl

Gemeente laat regenboog toch niet zelf wapperen

Als verenigingen of andere organisaties niet het initiatief nemen om volgend jaar op 11 oktober de regenboogvlag te hijsen, wappert die alsnog niet bij het gemeentehuis. Het Thoolse gemeentebestuur gaat die vlag dus zelf niet hijsen, zo laat een woordvoerder weten. Indiener Jacques Dekkers (PvdA/GL) is niet blij. ,,Het college neemt geen verantwoordelijkheid."

Het college van b. en w. denkt op deze manier invulling te geven aan de motie die op 11 oktober, internationaal betiteld als Coming out Day, door de gemeenteraad is aangenomen. PvdA/GL diende toen een motie in voor het hijsen van de regenboogvlag om zo steun te bieden aan homo's, lesbiennes en transgenders die moeilijkheden ervaren vanwege hun geaardheid.

CDA

Alle partijen behalve de SGP en CU stemden voor. Het CDA ging ook, na aanpassing van de motietekst, mee. Op verzoek van het CDA werd de tekst zodanig veranderd dat de gemeente Tholen een bijzonder vlagprotocol zou aanhouden. Dat betekent dat niet alleen de regenboogvlag, maar ook bijvoorbeeld de Europese vlag zou worden gehesen op de dag van Europa. Het leek erop dat de gemeente zelf volgend jaar oktober de regenboogvlag bij het gemeentehuis zou gaan hijsen, maar dat is dus niet het geval. De Christendemocraten hebben het college gevraagd om de motie uit te voeren zoals die bedoeld is. 

Mast beschikbaar

Voor het bijzonder vlagprotocol wordt een vlaggenmast beschikbaar gesteld voor verenigingen of andere organisaties om op (inter)nationale themadagen een bijzondere vlag te hijsen. ,,In het verleden hebben meerdere verenigingen of organisaties en een particulier ons gevraagd of men bij het gemeentehuis een vlag mag hijsen.''

Tevredenheid 

,,Deze verzoeken hebben wij steeds afgewezen omdat wij tot op heden uitsluitend het landelijke vlagprotocol hebben gehanteerd." Door het besluit van de raad kan er aan dergelijke verzoeken nu wel gehoor gegeven worden, zo zegt de woordvoerder. ,,Elders in het land wordt op deze manier naar tevredenheid gewerkt." De gemeente heeft tot nu toe voor het komende jaar één aanvraag van een particulier. Die is nog in behandeling. De PvdA/GL-fractie is niet blij met het collegebesluit. Dekkers: ,,We zijn van mening dat het college de motie niet uitvoert, omdat in de motie duidelijk is dat het verzoek tot het hijsen van de vlag aan het college is gedaan. Daarmee neemt het college geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de aangenomen motie." De fractie zet het op de agenda voor de volgende raadsvergadering.

Meer berichten