Logo eendrachtbode.nl
Of deze hond zijn ontlasting op straat achterlaat, is niet bekend. Hij dient hier slechts ter illustratie.
Of deze hond zijn ontlasting op straat achterlaat, is niet bekend. Hij dient hier slechts ter illustratie.

Geen boetes voor hondendrollen op straat

Wie zijn hond uitlaat wordt momenteel niet beboet als het dier zijn ontlasting op straat achter laat. Het hondenpoepbeleid wordt niet gehandhaafd, schrijven b. en w. in de evaluatie collegejaarprogramma 2018. De gemeente Tholen huurt daar namelijk geen boa's voor in. Vorig jaar zou het hondenbeleid tegen het licht gehouden worden. Maar het college is ook bezig om de algemene plaatselijke verordening (APV) aan te passen. Daarin moeten alleen zaken opgenomen worden die ook gehandhaafd kunnen worden. Pas als uit burgerparticipatie voor de nieuwe APV blijkt dat het hondenpoepbeleid opgenomen moet worden in de APV, dan komt de evaluatie opnieuw aan de orde.  

Meer berichten