Logo eendrachtbode.nl

De grootste wens in Sint-Annaland: één zorgloket voor alle vragen

Bijna iedereen krijgt er in zijn of haar omgeving wel mee te maken. Het werd eerder al in deze krant een nieuwe volksziekte genoemd: dementie. Naar aanleiding van de 'proeftuin' van zorgcoöperatie Anna Zorgt in Sint-Annaland heeft de Eendrachtbode een serie verhalen gemaakt om allerlei vragen te beantwoorden. Anna Zorgt, Schutse Zorg, Allévo en de huisarts in Sint-Annaland werken samen om de zorg voor onder andere mensen met dementie te verbeteren. De grootste wens: één zorgloket waar iedereen terecht kan voor alle vragen.

maar niet echt samen. Er zijn zoveel punten waar je elkaar kunt aanvullen", zegt huisarts Van den Berge. De partijen bespreken het wel en wee van individuele inwoners die zorg krijgen of bekijken hoe ze vlotter samen kunnen werken. Ze zijn momenteel bezig met een projectplan om die samenwerking beleidsmatig gestalte te geven. Het zou dit jaar af moeten zijn. Dementie speelt in het overleg uiteraard ook een rol. Maartje den Engelsman vertelt dat ze er steeds vaker mee te maken krijgt. ,,Het is een kwetsbare groep", zegt Moerland. ,,Er is inmiddels wel meer kennis en we kunnen sneller signaleren."

Eén loket

De grootste wens van de organisaties is om één loket te openen waar inwoners van Sint-Annaland terecht kunnen voor hun zorgvragen. Wie aanhoudende gewrichtspijn of ander lichamelijk ongemak heeft, weet de weg naar de huisarts wel te vinden.

Traplift 

Vragen over door gemeente vergoede thuiszorg of bijdrage voor een traplift worden al als ingewikkelder beschouwd. De bestemde weg voor inwoners van Sint-Annaland is het tweewekelijkse Wmo-spreekuur in Annahof of het gemeentehuis in Tholen. Als de inwoners van Sint- Annaland iedere dag bij één loket in hun woonplaats terecht kunnen voor alle vragen, worden ze volgens deze partijen beter geholpen. Degene die aan het loket zit, verwijst door naar de huisarts, Schutse Zorg, Allévo, de Wmo-consulente van de gemeente of vrijwilligers van Anna Zorgt.

Wie betaalt?

Het zou een fysieke plek zijn waar de informele en professionele zorg samensmelten. Meteen steekt dan de vraag op wie het loket moet bemannen en wie het gaat betalen. Een optie is om het per toerbeurt te doen. In die situatie zou het zo kunnen zijn dat een medewerker van de Schutse een klant naar Allévo stuurt. ,,Dat roept weerstand bij de directie op", zegt Van den Berge. ,,We moeten niet meer in hokjes denken", vindt Wielaard. ,,Als we van begin af aan samenwerken, kunnen we beter voorkomen dat het misloopt", zegt Moerland van Allévo.

Meer berichten