Logo eendrachtbode.nl

Elf moeders richten speeltuinvereniging op in Scherpenisse

In Scherpenisse wordt hard gewerkt aan het verbeteren van de speelmogelijkheden van kinderen tot twaalf jaar. Een groep van elf moeders zet de schouders er onder. Ze vinden dat er nu te weinig speelmogelijkheden zijn.

Aan de Beatrixlaan/Scaldisstraat is een klein speeltuintje met vijf toestellen, maar daar spelen soms wel dertig kinderen. November vorig jaar werd huis-aan-huis een brief bezorgd om aandacht te vragen voor de jeugd. Dit zogenaamde speeltuin-alarm leverde positieve reacties op, vertelt Joline Jansen. Zij is een van de kartrekkers van het project. Er is nu zelfs al een speeltuinvereniging in oprichting. ,,Op dit moment wordt het speelterrein aan de Beatrixlaan het meest gebruikt. Met vijf of zes toestellen en een wadi waar overtollig water uit de buurt in wordt opgevangen is het enigszins beperkt.''

Bovendien ligt het volgens haar aan een drukke straat waardoor het niet altijd veilig is. ,,Toch zou de Beatrixlaan een geschikte locatie kunnen zijn. Er moeten dan wel meer speelmogelijkheden komen en er moet iets gedaan worden aan de verkeersveiligheid. Het is echter niet vanzelfsprekend dat het de Beatrixlaan wordt en het zal zeker niet zo zijn dat mensen elders in het dorp onverwachts een speeltuin voor hun deur krijgen. We willen alle inwoners bij de plannen betrekken, vooral de omwonenden.''

Basisscholen

De groep van elf moeders komt van beide basisscholen, de Groen van Prinsterer en de Oosterscheldeschool, tien van de grote reformatorische en een van de kleine openbare. Ze werken samen met de ambtenaren van de gemeente die over speelterreinen gaan. Maar ook met de speeltuinvereniging in Tholen, Buutvrij. De groep moeders heeft een verzoek om subsidie voor hun plannen ingediend bij de gemeente.

Ontmoetingsplaats 

Eind april horen ze of ze een bijdrage krijgen uit het Stimuleringsfonds Samenleven. Het gaat om enkele duizenden euro's. In de pot zit zo'n 60.000 euro. Jansen hoopt op een positieve reactie. ,,Dat duwtje in de rug hebben we wel nodig. Voor een dorp zonder supermarkt is de speeltuin een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een plek die belangrijk is voor de leefbaarheid en de saamhorigheid. Scherpenisse is een kinderrijk dorp, maar de speelmogelijkheden zijn beperkt.''

Meer berichten