Logo eendrachtbode.nl

'We gebruiken onze talenten om anderen te helpen'

Marijke de Wilde-Bijl groeide op in Tholen en Jan de Wilde in Oud-Vossemeer. Ze waren werkzaam in vele beroepen en woonden vanaf hun huwelijk in Tholen. Van het begin af aan was hun beider leven doortrokken van vrijwilligerswerk. Bijna altijd was dat erop gericht om andere mensen te ondersteunen en bij te staan.

Jan werkte overal: bij Mayfair in Sint-Maartensdijk in de kleding, bij Waco Beton in Bergen op Zoom, bij Henk Rijnberg op de betonfabriek in de smalstad, opperman in de bouw, kabels voorspannen op Neeltje Jans en tenslotte drie jaar bij Hommel bij het aanleggen van gas, water en elektriciteit. Marijke deed er niet voor onder. De Christelijke Mavo weet ze zich nog goed te herinneren. Vooral directeur Van Beek. ,,Het was een lieve man die me bijstond toen mijn vader stierf." Ook Boender, De Jonge en Van Belzen is ze nog niet vergeten. Na de Mavo werkte ze eerst in de kinder- en jeugdzorg in Bergen op Zoom, daarna in een kindertehuis in Oostkapelle, dan bij de Rabobank Tholen en op verschillende plaatsen als sluismeester. Jan is inmiddels met pensioen maar Marijke werkt nog dapper door bij Tante Louise in Bergen op Zoom.

Gouden tijd

Toen Jan en Marijke trouwden, gingen ze in de Jolstraat in Tholen wonen. Marijke: ,,Een gouden tijd. We woonden er drie jaar en onze oudste dochter werd hier geboren. Prima contacten hadden we met de familie Reinerman en ook Jan was zo ingeburgerd." Daarna woonden ze zestien jaar in de Oesterstraat in twee verschillende huizen totdat ze in 1999 naar de Jan van Bloisstraat verhuisden waar ze nog steeds met veel plezier wonen. Wel vinden ze dat in de loop van hun leven de mensen anders zijn geworden. Er is minder saamhorigheid en iedereen is meer op zichzelf geworden. Een andere verandering is dat ze vroeger iedereen kenden in Tholen en dat er nu heel veel 'import' is. De komst van de nieuwe brug en het wegvallen van het zoute water aan de Kaai beschouwen ze allebei als een aderlating. Marijke: ,,De drukte aan de Eendrachtsweg was voorbij en de nostalgische sfeer aan de haven ook."

Vrijwilligerswerk

Marijke begon - toen ze een jaar of dertig was - met vrijwilligerswerk. ,,Ik ging helpen bij de dagverzorging in Ten Anker met spelletjes, koffi e en thee zetten. De mensen vinden het altijd leuk en ik ook. Je hebt je talenten gratis gekregen en hoe kun je die beter gebruiken dan door een ander te helpen." Later ging ze daar ook helpen om mensen naar de kerkdiensten te begeleiden en bij te staan. Ze doet dat nog steeds maar nu op de Buitenhof. Een apart werk is de hospice. ,,Tien jaar geleden ben ik ermee begonnen bij de Schutse in Sint-Annaland. Het is mooi en dankbaar werk. Je mag mensen bijstaan in hun laatste fase. Je moet blijven helpen en gewoon doen. Je mag best met ze lachen en zeker niet dramatisch doen." Eén keer op de maand is Marijke te vinden in het winkeltje in De Schutse. ,, De mensen komen om boodschappen en hebben allemaal hun verhalen."

Lees het hele verhaal met Jan en Marijke de Wilde in de Eendrachtbode van 18 april. 

Meer berichten