Logo eendrachtbode.nl

Uit Smerdiek meeste buurtconflicten gemeld

Vanuit Sint-Maartensdijk zijn in 2018 de meeste buurtconflicten gemeld bij de vrijwillige buurtbemiddeling. Zelfs meer dan in het stadje Tholen waar zeker twee keer zo veel mensen wonen. In totaal waren er 38 meldingen. De meeste meldingen gingen over pesten en meningsverschillen over parkeren, dieren of de tuin.

Buurtbemiddeling is een initiatief van de gemeente, politie en Stadlander en valt onder WijZijn Tholen. Het startte in juli 2017 op Tholen. Het idee is dat burgers onderling burenruzies oplossen zonder tussenkomst van de gebiedsconsulent van Stadlander of zelfs erger: politieagenten. Inmiddels heeft de organisatie haar eerste volle jaar gedraaid.

Het slagingspercentage (81,8 procent) is opvallend hoog in vergelijking met andere gemeenten, waar het meestal rond de 35 procent blijft steken. Het buurtbemiddelingsproject loopt ook in Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht en Roosendaal. WijZijn Tholen denkt dat het hoge slagingspercentage komt door de intensieve samenwerking tussen gemeente, wijkagenten, Stadlander en maatschappelijk werkers.

Pesten

Van het totaal aantal meldingen kwamen er 23 procent uit Tholen Stad. Ook Oud-Vossemeer had met 16 procent relatief veel meldingen. De organisatie denkt dat dat komt door in de intensieve samenwerking met het zorgloket. In andere gemeenten gaan vaak de helft van de conflicten over geluidsoverlast, maar dat is op Tholen minder, slechts 30 procent. Wat hier wel veel voorkomt zijn meldingen over pesten en lastig vallen. Verder zijn er regelmatig meningsverschillen over parkeren, dieren en tuinen of grond.

Goed advies

Buurtbemiddeling werkt met twaalf vrijwilligers, die de conflicten tussen buren aanpakken. Zij doen dit via gesprekken, brieven, doorverwijzingen of coaching. In sommige gevallen is bemiddeling niet eens nodig: na een advies gaan bewoners dan zelf aan de slag en hoeft het niet eens tot een melding te komen. Het is de bedoeling om het aantal vrijwilligers dit jaar uit te breiden naar vijftien. ,,We hopen dat er meer vrijwilligers bijkomen", zegt Pascal Vos van buurtbemiddeling.

Zelf melden

Ongeveer de helft van de aanmeldingen wordt gedaan door de bewoner zelf. Daar is de organisatie blij mee: ,,Het zelf contact opnemen met buurtbemiddeling is een teken van motivatie om de situatie zelf op te lossen", zegt Vos. Burgers zijn zich bewust dat zij onderdeel van de situatie zijn en daarmee ook van de oplossing. Situaties die door bewoners zelf worden aangemeld zijn vaak minder ver geëscaleerd. Daarom gaan wij er komend jaar aan werken om het aantal zelfmelders te verhogen."

Meer berichten