Logo eendrachtbode.nl

College: kosten jeugd en Wmo compenseren met hogere ozb

B. en w. willen volgend jaar de ozb extra verhogen om zo de kosten voor jeugdzorg en Wmo het hoofd te kunnen bieden. Dat staat in de kadernota voor 2020. Daarin staat in grote lijnen wat de gemeente volgend jaar waar aan wil uitgeven. Die wordt woensdag voor het eerst behandeld in een speciale commissievergadering. De ozb-verhoging is slechts een van de vele maatregelen om de structurele tekorten het hoofd te bieden.

De gemeente sluit 2018 financieel af met een voordelig saldo van 1.127.000 euro. Dat is positief, maar geen reden om de vlag uit te hangen, zegt Peter Hoek, wethouder van financiën. ,,Het voordelige saldo komt mede door incidentele grondverkopen terwijl de kosten voor jeugdzorg en Wmo van negen ton structureel zijn. De voordelen worden opgeslokt." In de kadernota 2020 noemen b. en w. het verhogen van de ozb als mogelijke oplossing voor deze kosten. De kadernota is een voorloper van de begroting.

Oplossingsmix

Het gemeentebestuur stelt de raad een 'oplossingsmix' voor. Die bestaat grofweg uit lobbyen voor meer geld van het Rijk, het veranderen van de werkwijze op beleid en inkoop, en een lastenverzwaring. Bijvoorbeeld door het verhogen van de onroerende zaakbelasting.

4 procent extra

In de kadernota wordt een stijging van 8 procent genoemd. Dat is vier procent bovenop de jaarlijkse stijging. In het coalitieprogramma staat dat Tholen tot de 30 procent goedkoopste gemeenten wil blijven horen en daarom de woonlasten niet meer dan met de inflatie wou laten meestijgen. Maar dat is nu niet meer mogelijk, schrijven b. en w.. Er zijn verder nog diverse andere opties die benoemd worden. Bijvoorbeeld de extra inkomsten uit toeristenbelasting voor arbeidsmigranten wordt geschat op 20.000 euro. Die wil de gemeente hen volgend jaar opleggen.

Meer in de Eendrachtbode van 20 juni. 

Meer berichten