Logo eendrachtbode.nl
VVD-raadsleden Anco Fase, Arjan Deurloo en Ad Hommel bespreken tijdens een schorsing hun standpunten over de moties. De liberalen stemmen als coalitiepartij voor belastingverhoging, maar met tegenzin.
VVD-raadsleden Anco Fase, Arjan Deurloo en Ad Hommel bespreken tijdens een schorsing hun standpunten over de moties. De liberalen stemmen als coalitiepartij voor belastingverhoging, maar met tegenzin.

Huizenbezitters betalen volgend jaar vier procent extra

De onroerende zakenbelasting gaat volgend jaar met acht procent omhoog. Huizenbezitters betalen dus volgend jaar 247 euro, een stijging van 18 euro. Het CDA stemde als enige oppositiepartij voor de kadernota, de financiële vooruitblik op het komende jaar. Daarin was onder andere deze belastingverhoging opgenomen. Voor coalitiepartij VVD bleek dit een bittere pil.

De vier procent komt eenmalig bovenop de jaarlijkse verhoging van vier procent. Volgend jaar is het 247 euro, dit jaar was het nog 229 euro. Reden voor de verhoging zijn de alsmaar oplopende kosten voor wmo en jeugdzorg. Het college wil de verhoogde belasting in combinatie met andere organisatorische en procesmatige maatregelen de kosten het hoofd bieden.

Meer nieuws over de kadernota in de Eendrachtbode van 11 juli. 

Meer berichten