Logo eendrachtbode.nl
Het al jaren leeg staande café-restaurant Havenzicht in Sint-Annaland zou gevuld kunnen worden met 60 arbeidsmigranten,
maar daar heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering een stokje voor gestoken.
Het al jaren leeg staande café-restaurant Havenzicht in Sint-Annaland zou gevuld kunnen worden met 60 arbeidsmigranten, maar daar heeft de gemeenteraad in een besloten vergadering een stokje voor gestoken.

Raad stak snel een stokje voor 60 arbeidsmigranten in Havenzicht

Hals over kop besloot de gemeenteraad in een besloten vergadering de huisvesting van arbeidsmigranten in de bebouwde kommen onmogelijk te maken. De aanleiding blijkt een plan te zijn om in het voormalige café-restaurant Havenzicht in Sint-Annaland 60 arbeidsmigranten onder te brengen.

Daar heeft de Thoolse raad 4 juli een stokje voor gestoken. Op diezelfde donderdag kwam er nog wel een aanvraag binnen voor het plaatsen van een tijdelijke huisvesting voor seizoensarbeiders bij fruitbedrijf De Hoogkamer aan de Langeweg in Oud-Vossemeer. Het gaat om zes tijdelijke woningen voor 24 fruitplukkers en nog wat sanitaire ruimtes. Dit verzoek valt dus niet onder het voorbereidingsbesluit huisvesting arbeidsmigranten. De Langeweg tussen Oud-Vossemeer en het Thoolse bedrijventerrein Welgelegen ligt ook buiten de bebouwde kom.

Op het nippertje voorkomen

De gemeenteraad wil vooral ongewenste situaties binnen de bebouwde kommen voorkomen en dat geldt zeker voor Havenzicht. Dit horecapand op de hoek van de Voorstraat/ Tonhuisstraat aan het Havenplein in Sint-Annaland staat al vele jaren leeg. Diverse kandidaten vielen af en de huidige eigenaar, die het grote pand via een faillissementsverkoop kocht, wil er nu wel eens van af. Het bestemmingsplan biedt met horeca en wonen ook mogelijkheden voor arbeidsmigranten en de uitvoering van dat idee is nu op het nippertje voorkomen. ,,De geldende bestemmingsplannen bieden op dit moment onvoldoende sturingsmogelijkheden voor regulering van huisvesting van arbeidsmigranten'', schreven b. en w. in het raadsvoorstel om de zaak op slot te gooien.

Meer berichten