Logo eendrachtbode.nl

Raadscommissie herdenkt advocaat

De Thoolse raadscommissie bestuurszaken heeft vanavond de vermoorde advocaat Derk Wiersum (44) herdacht. Burgemeester Ger van de Velde sprak van een laffe daad en een aanslag op de rechtsstaat. Ze memoreerde dat Wiersum met enige regelmaat als rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Zeeland-West-Brabant werkte. En ze betuigde medeleven aan de vrouw, kinderen en verdere dierbaren van de jurist. De commissie en alle verdere aanwezigen in de raadzaal namen daarna een minuut stilte in acht. Eén van de fractievoorzitters vroeg de burgemeester eerder op de dag om bij deze gebeurtenis stil te staan. ,,Persoonlijk ben ik ook geschrokken dat het al zover is gekomen dat de advocatuur niet meer veilig zijn werk kan doen. Op deze manier laten we ook zien dat zoiets écht niet kan'', aldus de Thoolse burgemeester.

Meer berichten