Logo eendrachtbode.nl
Zo nu en dan worden er bijzondere activiteiten gehouden in de diverse Bieb in de Buurt vestigingen. Bijvoorbeeld een lezing voor
kinderen over allergieën, hier in de brede school in Sint-Annaland.
Zo nu en dan worden er bijzondere activiteiten gehouden in de diverse Bieb in de Buurt vestigingen. Bijvoorbeeld een lezing voor kinderen over allergieën, hier in de brede school in Sint-Annaland.

Onderzoek naar alternatieven voor Bieb in de Buurt

Het bestuur van Bibliotheek Oosterschelde vindt dat de Bieb in de Buurt-vestigingen op Tholen niet aan alle wettelijke eisen voldoen. Met 225.000 euro subsidie van het Rijk wordt de komende drie jaar onderzocht hoe de bieb in een andere opzet behouden kan blijven voor Tholen.

De gemeente draagt sinds 2015 jaarlijks nog maar 400.000 euro bij aan de biebvestigingen op Tholen. Voorheen was dat 700.000 euro. In de tijd van de verlaging is afgesproken dat als de financiële positie van de gemeente, als gevolg van de stijging van uitgaven in het sociaal domein, niet verbetert, de uitgaven op andere terreinen heroverwogen moeten worden. Die euro's voor de Bieb in de Buurt zijn er dus één van. De gemeenteraad zou dit jaar de bieb in de buurt op Tholen al evalueren. ,,Dat gebeurt eind van dit jaar of begin volgend jaar", zegt wethouder Jan Harmsen. ,,Dan kunnen de partijen hun zegje doen hoe zij denken dat we de bieb anders kunnen invullen."

Meer in de Eendrachtbode van 10 oktober. 

Meer berichten