Logo eendrachtbode.nl

Brandweer miste 'explosieluik' in de Spetter

Uit de documenten die na de raadsvergadering van donderdagavond naar buiten zijn gekomen, blijkt dat de brandweer na bezoeken aan het zwembad de Spetter heeft geconcludeerd dat medewerkers niet veilig konden werken. Bij de technische ruimte, waar het zwembadwater werd voorzien van chloor en zwavelzuur, ontbrak er bijvoorbeeld een luik om te ontluchten. Volgens de brandweer was er daardoor kans op een explosie. Vanwege de hoge temperaturen in de zomer en het ontbreken van ontluchting was het in de machinekamer dermate warm dat het werk zonder beschermende kleding werd gedaan. 

Het staat in een Arbo-rapport, één van de documenten die nu openbaar is. In de raadsvergadering van donderdagavond is besloten om een deel van de documenten over de renovatie van zwembad de Spetter openbaar te maken. Het gaat dan met name over documenten die betrekking hebben op de dingen die fout gingen. Het bad moest in 2019 diverse keren een paar uur eerder dicht omdat het water te troebel was om toezicht te houden. Dat bleek door de gekozen chloorbriketten te komen. Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe installatie met vloeibaar chloor voor 190.000 euro. 

Ernstige risico's 

Achter de schermen bleek er naar verloop van tijd nog meer mis te zijn. De rapporten stellen dat er 'ernstige veiligheidsrisico's' waren. Het college van b. en w. voert aan dat ze deze documenten niet in de openbaarheid kon behandelen in de gemeenteraad omdat er een zaak liep tegen aannemer Fraanje. Toen er vorige week een akkoord kwam om samen de kosten van de reparatiewerkzaamheden te delen, besloot het college dat er een aanzienlijk deel van de documenten openbaar kan worden gemaakt. 

10.000 euro

Er zijn nog een reeks documenten die eerst geanonimiseerd moeten worden voordat ze naar buiten worden gebracht. Dat kost in het uiterste geval 10.000 euro. Wethouder Peter Hoek zegde toe dat het bij de volgende raadsvergadering in maart gereed zou zijn. 

Zwembadmanager weg

Zwembadmanager Paco Telderman, die de afgelopen twee jaar voor de gemeente in de Spetter werkte, heeft vorig jaar september gehoord dat hij geen contract zou krijgen. Zijn vertrek volgt op alle problemen die zijn ontstaan in het bad. Hij heeft een advocaat in de arm genomen om juridische stappen te zetten tegen de gemeente. Telderman zat donderdagavond op de publieke tribune, net als andere zwembadmedewerkers. 

Rechtszaak

De oppositiepartijen dreigden met een rechtszaak om de documenten openbaar te krijgen, maar die lijkt er nu niet meer te komen. Diverse raadsleden stellen dat door de hele situatie de sfeer in de Thoolse raad is aangetast. 

Meer in de Eendrachbode van 30 januari. 

Meer berichten