Logo eendrachtbode.nl
Foto: De scholieren op de foto zijn serieus met een opdracht bezig op de Thoolse techniekdag. Maar een paar honderd jongeren bleven vorig schooljaar voor korte of langere tijd van school weg, meldt het leerplichtbureau.

Thoolse spijbelaars zijn vaak mbo'ers

In het schooljaar 2018- 2019 zijn vijftien leerplichtige Thoolse jongeren langer dan drie maanden niet naar school geweest. Het Regionaal Bureau Leerplicht/ RMC Oosterschelde meldt in zijn jaarverslag dat er totaal 233 verzuimmeldingen van Thoolse scholieren waren, waarvan meer dan de helft in het middelbaar beroepsonderwijs. De organisatie heeft 272 jongeren uit Tholen begeleid.

Het aantal verzuimmeldingen in de Oosterschelderegio steeg vorig jaar met negen procent ten opzichte van een jaar eerder. Ruim een derde daarvan betrof kinderen in het primair onderwijs, en een zevende het middelbaar beroepsonderwijs. Verhoudingsgewijs was de stijging in Tholen met 19 procent het hoogst: van 196 naar 233 verzuimmeldingen. Die zijn als volgt verdeeld: 15 in het primair onderwijs, 89 in het voortgezet onderwijs en 129 in het middelbaar beroepsonderwijs. 

Bureau Halt

Het overgrote deel van de verzuimmeldingen is opgelost, met name door hulp te bieden op basis van vrijwilligheid. In maar twaalf Thoolse gevallen is proces-verbaal opgemaakt wegens overtreding van de leerplichtwet. Van de zeven gemeenten is Tholen daarmee wel degene met de meeste pv’s. Meer dan de helft, zeven van de twaalf, betrof zogenaamd luxe verzuim ofwel spijbelen in verband met vakantie. Bij de resterende vijf is er sprake van sociaal- emotionele problemen (signaalverzuim). Het afgelopen schooljaar zijn daarnaast in Tholen zeven pv’s via bureau Halt (alternatieve straffen voor 18-minners) uitgeschreven. In het schooljaar 2017-2018 waren er negen processen-verbaal, waarvan zeven in verband met signaalverzuim, en eveneens zeven via Halt.

Lees het hele verhaal in de Eendrachtbode van 5 maart. 

Meer berichten