Logo eendrachtbode.nl
Foto: Sara Kousemaker krijgt in haar huis in Tholen les van juf Elise de Jonge uit Poortvliet.

Thoolse scholen geven online les maar missen contact

De scholen zijn dicht, maar dat wil niet zeggen dat er niet gewerkt hoeft te worden. ,,Kinderen ontvangen iedere dag een werkplan”, vertelt John Oerlemans, directeur van basisschool De Regenboog in Tholen. ,,Maar ik merk wel dat ze school missen.”

Sara Kousemaker uit Tholen zit in groep 5 van de Regenboog. Ook thuis is er een ochtendpauze. Haar vader Wilmer is thuis, haar moeder werkt in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en is dus wel gewoon aan het werk. Ze is nu elke dag twee uur bezig met school. Ze volgt daarbij het weekplan dat juf Elise de Jonge maakt. Die zet soms een filmpje online voor uitleg. ,,Het is niet de bedoeling dat jullie zomaar vooruit werken”, zegt de juf. Voor Sara is dat prima. ’s Middags is ze eigenlijk vrij. Ze speelt nu weer meer met de kinderen uit haar eigen straat, net als vroeger. 

Vreemde tijden

Al meteen toen vorige week bekend werd dat de scholen dicht moesten, werd er een plan opgesteld. Kinderen van ouders die in een van de vitale beroepen werken, worden nog opgevangen. ,,Dat zijn zo’n drie, vier kinderen per dag”, zegt Oerlemans. ,,Zij werken hier aan hetzelfde pakket dat de kinderen thuis krijgen. En verder wordt er veel gespeeld, om de tijd te vullen.” Het zijn vreemde tijden: ,,Als je door zo’n stille school loopt, met al die lege klassen, dan staat het huilen je nader dan het lachen. Je hoort en ziet ook de worsteling bij de ouders. Zij willen hun kinderen wel lesgeven, maar weten ook niet goed hoe ze die twee uur per dag moeten vullen. Daar proberen wij ze zo goed mogelijk bij te helpen. Het is belangrijk dat de ontwikkeling van de leerlingen niet stilstaat, en dat er toch een soort dagritme is.” 

Proefjes en uitdagingen

De Regenboogschool richt zich vooral op rekenen, taal, spelling en lezen. ,,Het is een basisplan, vooral om de lesstof die ze al kennen te onderhouden, en voorzichtig proberen we iets nieuws te brengen. Dat gaat via instructievideo’s, van de lesmethodes of die gemaakt worden door onze leerkrachten.” De kleuters ontvangen iedere dag een filmpje. ,,Met proefjes die ze met hun ouders kunnen doen, of leuke opdrachten. En we vinden het ook heel belangrijk dat ons godsdienstonderwijs doorgaat, dus nemen we af en toe een dagopening met een bijbelverhaal op, of sturen we een link voor een lied.” De kinderen werken hard thuis, heeft hij gemerkt. ,,Ze ervaren het zeker niet als een vakantie. De eerste paar dagen waren misschien nog leuk, maar nu missen ze school. Ze missen hun klasgenoten, het contract, het klas-zijn. Ze willen weer voetballen op het plein en gewoon samen bezig zijn. Nu zie je pas goed hoe onmisbaar die leerkracht voor de klas is. We zorgen wel dat de hele dag contact mogelijk is als kinderen of ouders met vragen zitten.”

Meer berichten