Logo eendrachtbode.nl
Foto:In het gebouw zat tot 2014 een middelbare school.

Brede school in Tholen kost achttien miljoen euro

Opnieuw is er extra geld nodig voor de brede school in Tholen. De gemeenteraad wordt om bijna 3,5 miljoen euro gevraagd. De stichtingskosten zijn nu op 18 miljoen euro geraamd, bijna vijf miljoenmeer dan een kleine twee jaar geleden. De bouw is inmiddels, voorlopig, gegund aan bouwgroep De Nijs-Soffers uit Hoogerheide. Deze begint, als de raad instemt met het extra krediet, eind april met de werkzaamheden.In mei volgend jaar moet het gereed zijn.

Naast de gemeente moeten ook de vier basisscholen (Ter Tolne, Eben-Haëzer, Regenboog en Veste), Zo Kinderopvang en speeltuinvereniging Buutvrij samen extra geld op tafel leggen: een kleine 1,1 miljoen euro. In totaal valt de rekening van het project dus 4,56 miljoen euro hoger uit dan in het definitief ontwerp was voorzien. Daarvan komt 3,2 miljoen door een hogere aanneemsom. Verder is twee ton nodig voor extra zonnepanelen, de terreininrichting (inclusief de speeltuin) valt 832 mille duurder uit en aan overige kosten is bijna drie ton extra geraamd.

Geen bezuiniging

Vorig jaar november lieten burgemeester en wethouders de gemeenteraad al weten dat de stichtingskosten, op grond van het technisch ontwerp, hoger zouden uitvallen. Toen is 17,4 miljoen euro genoemd, maar werd geen extra krediet gevraagd. Besloten werd om de aanbesteding af te wachten. Die werd eind januari bekend en nu is dat bedrag bijgesteld naar 17.995.155 euro. De raad wordt voorgesteld om 3,48 miljoen euro beschikbaar te stellen. Dat betekent een aanvullende last van ruim anderhalve ton in de jaarlijkse gemeentebegroting. Omdat de inschrijving van De Nijs- Soffers maar drie procent boven de eigen calculatie van de gemeente ligt, ziet het gemeentebestuur af van een bezuiniging op het plan. Want dan zou eerst een nieuw ontwerp gemaakt moeten worden, en mogelijk opnieuw moeten worden aanbesteed. 

Dakbedekking en zonnepanelen

De hogere aanneemsom laat zich deels verklaren door marktontwikkelingen zoals prijsstijgingen voor bouwmaterialen. Maar daarnaast is het oorspronkelijke plan op meerdere onderdelen aangepast. Zo wordt van de bestaande bouw alsnog de dakbedekking vervangen en extra geïsoleerd, en moet de constructie extra verstevigd worden om luchtbehandelingskasten op het dak te kunnen plaatsen. Verder kunnen deuren niet in de bestaande puien geplaatst worden zodat buitenwandopeningen aangepast moeten worden. Ook komen er alsnog screens aan de noordkant van het gebouw.

Meer berichten