Logo eendrachtbode.nl
Foto: ABT Tholen.

Gemeente trekt extra geld uit voor bestrijding van 'vuulte'

De gemeente heeft de komende drie jaar 75.000 euro extra ter beschikking voor de bestrijding van ' vuulte', ofwel onkruid. Dat was donderdagavond de uitkomst van een amendement van SGP en CU, dat unaniem gesteund werd bij de behandeling van de kadernota 2021. De politiek is dus eensgezind over de gedachte dat het onkruid tussen de straat- en stoepstenen de Tholenaren en Fluplanders een doorn in het oog is. 

Tijdens de behandeling van de kadernota zijn er verder geen hele harde noten gekraakt. De vergadering duurde desondanks bijna vijf uur. Er zijn vijf amendementen en negen moties ingediend. 

Vooruitblik

De behandeling van de kadernota wordt gezien als een belangrijk moment in het politieke jaar. Het biedt een vooruitblik op de plannen en acties van de gemeente, die later worden vastgelegd in de begroting. De politieke partijen kunnen dan hun stempel drukken op het beleid van het college van b. en w.. 

Drie jaar 25.000 euro

Voor het onkruid gaat het om jaarlijks 25.000 euro tussen 2021 en 2023. 

Lees meer over de kadernotabehandeling in de Eendrachtbode van 16 juli. 

Meer berichten