Logo eendrachtbode.nl
Foto: De rotonde is gepland op de plek van de entree van Waterrijk Oesterdam, die op de achtergrond te zien is.

Gemeente wijst bezwaren tegen rotonde op Oesterdam af

Het bestemmingsplan voor de aanleg van een rotonde in de autoweg N659, bij de toegang tot het vakantiepark Waterrijk Oesterdam, wordt niet aangepast naar aanleiding van ingediende zienswijzen. Voorgestelde alternatieven als een fietsbrug, flyover/ viaduct, verkeersdrempels, verkeerslichten of trajectcontrole wijst het gemeentebestuur van de hand.

Burgemeester en wethouders wijzen er in hun reactie op, dat de weg over de Oesterdam een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom is. Bij dit wegtype kiest de provincie voor gelijkvloerse kruisingen, bij voorkeur als rotonde. Verder stelt het college dat maar weinig weggebruikers zich nu houden aan de geldende snelheidsbeperking van 70 km/u. En dat een rotonde zorgt voor een snelheidsverlaging, waardoor oversteken eenvoudiger en veiliger wordt. Ze past bovendien in het plan van de provincie om lange rechte stukken weg te doorbreken en wegen zó veiliger in te richten.

Viaduct duurder

De gemeente geeft ook aan dat Waterrijk Oesterdam nog in ontwikkeling is en zich richt op een jaarronde bezetting, zodat het recreatief verkeer nog zal toenemen. B. en w. vinden dat een fietsbrug of flyover een grotere (negatieve) invloed heeft op het landschap dan een rotonde, en ze denken dat een viaduct duurder zal zijn. Ze wijzen erop dat ook verkeersdrempels en verkeerslichten leiden tot afremmend en optrekkend verkeer, en dat voor recreatiewoningen geen grenswaarden betreffende geluid gelden.

Meer berichten