Logo eendrachtbode.nl
Foto: Pexels

Thoolse jeugd rookt, drinkt relatief veel en blijkt heel gelukkig

Uit de Gezondheidsmonitor Jeugd 2019-2020 blijkt dat de jeugd op Tholen meer rookt en drinkt dan de gemiddelde Nederlandse jongere en minder beweegt. Wel blijkt de jeugd op ons eiland heel gelukkig: maar liefst 98 procent voelt zich (zeer) gelukkig of neutraal en 84 procent beoordeelt de eigen gezondheid als (zeer) goed.

Alle GGD’en deden in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu onderzoek onder scholieren in de klassen 2 en 4 van het reguliere voorgezet onderwijs. De leerlingen vulden een vragenlijst in over hun gezondheid en levensstijl.

Het onderzoek toont aan dat er veel gedronken wordt door de jeugd in de gemeente Tholen. Hier zegt 67 procent weleens alcohol geprobeerd te hebben. Landelijk is dat 52 procent. Ook wordt er op Tholen vaker gerookt: 25 procent heeft ooit een sigaret gerookt tegenover landelijk 16 procent. 

Gelukkig en gezond

De Thoolse jeugd vindt zichzelf redelijk tot zeer gelukkig en in goede gezondheid. Met de homo-acceptatie is het onder de jeugd in de gemeente minder goed gesteld en dan met name onder de jongens. In de klas zou 57 procent van de jongens liever niet naast een homoseksuele medeleerling gaan zitten en 40 procent zou geen vriendschap sluiten. In Zeeland zijn die percentages respectievelijk 40 en 26. Meisjes hebben het er op Tholen minder moeilijk mee: 25 procent heeft er moeite mee om naast een homoseksuele scholier te zitten en 12 procent zou geen vriendschap sluiten. 

Lees er meer over in de Eendrachtbode van 22 oktober 2020.

Meer berichten