Geen vuurwerk, maar klokgelui tijdens jaarwisseling
Logo eendrachtbode.nl

Geen vuurwerk, maar klokgelui tijdens jaarwisseling

In alle kernen van de gemeente Tholen luiden tijdens de jaarwisseling kerkklokken als teken van hoop en eenheid. Hiermee wordt gehoor gegeven aan een motie, ingediend door de fracties van CDA en CU, die unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december. De gemeente Tholen sluit zich met het initiatief aan bij vele andere Nederlandse gemeenten waar in de nieuwjaarsnacht ook de kerkklokken worden geluid.

Meer berichten