Logo eendrachtbode.nl
<p>Tholen ving al eerder vluchtelingen op. Foto: archief Eendrachtbode</p>

Tholen ving al eerder vluchtelingen op. Foto: archief Eendrachtbode

( )

Vraag vanuit ministerie om extra opvang vluchtelingen

Gemeente Tholen is, evenals veel andere gemeentenen provincies, door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benaderd met het verzoek om waar mogelijk hulp te bieden bij de opvang en (tijdelijke) huisvesting van asielzoekers. ,,Uit menslievendheid willen we natuurlijk graag helpen”, zegt Cees Verloop, fractievoorzitter van de SGP in Tholen. ,,Maar het moet wel een goede, eerlijke verdeling zijn, die past bij onze gemeente.”

De opvangcapaciteit van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) staat onder druk, zeker nu een grote groep vluchtelingen uit Afghanistan een veilig onderkomen zoekt. ,,De gemeente Tholen moet zich nog buigen over dit verzoek van het ministerie”, zegt Marjolein Teeuw, woordvoerder van de gemeente.

Lees meer in de Eendrachtbode van 2 september 2021.

Meer berichten