Logo eendrachtbode.nl

Veel groen en water langs nieuwe ontsluiting Tholen

Bomenrijen, andere beplanting en waterpartijen. De geplande nieuwe ontsluiting van Tholen op de Nieuwe Postweg krijgt een natuurlijk karakter. 

Reacties van zowel de natuurvereniging als omwonenden zijn meegenomen in het landschapsplan. Naar verwachting wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar met de uitvoering van het werk begonnen.

De Molenvlietsedijk krijgt aan weerskanten rijen lindebomen, en waar ruimte is worden soorten als els en (knot)wilg toegevoegd. Slootoevers worden verflauwd, bermen natuurlijk ingericht en beheerd.

Klimplanten op geluidsschermen 

Aan de kant van het bedrijventerrein Welgelegen is een dichte beplanting van bomen en struiken voorzien. De geluidsschermen langs de Nieuwe Postweg krijgen klimplanten als begroeiing. Aan de overkant van de waterplassen komen bomenrijen én beplanting daaronder. Op die manier wordt het grote pand van DSV zoveel mogelijk aan het zicht onttrokken, een vraag van omwonenden.

Lees verder in de Eendrachtbode van 25 november. 

Meer berichten