Meer fysiek aanwezig zijn, is een doelstelling, zoals hier bij een inloopavond over nieuwbouw in de Kotterstraat van een paar jaar geleden.
Meer fysiek aanwezig zijn, is een doelstelling, zoals hier bij een inloopavond over nieuwbouw in de Kotterstraat van een paar jaar geleden.

Gemeente wil meer vertrouwen van Tholenaren

De gemeente wil meer vertrouwen kweken bij Tholenaren en Sint Philipslanders en gaat daarom onder andere voor iedere woonkern samen met de inwoners een ’agenda’ opstellen. Dat is een belangrijk speerpunt in het beleidsprogramma 2022-2026, waar de gemeenteraad dinsdag over vergadert. De optie van een groep inwoners die samen een ‘raad van advies’ vormen ligt daarvoor op tafel.

Dat vertrouwen moet groeien met meer fysieke aanwezigheid in de kernen, een burgerpanel of ‘Raad van advies’. Verder wil de politiek aandacht voor het betrekken van jongeren.

Lees het hele verhaal in de Eendrachtbode van 12 mei.