Afbeelding

Centraal loket moet zorgsector en gemeente ontlasten

Als inwoners van Tholen zorg willen voor zichzelf of hun naaste dan moet er één plek zijn waar ze met een vraag naartoe kunnen. De gemeente wil in het sociaal domein op die manier efficiënter werken. Daarvoor wordt gekeken naar de zorgloketten, met financiële steun. 

De gedachte is dat mensen bij deze zogeheten centrale toegang ook gewezen worden op de mogelijkheden in het ’voorliggend veld’, waardoor medewerkers in de zorg meer tijd hebben voor problemen die alleen zij kunnen oplossen.

Lees het hele artikel in de Eendrachtbode van 25 mei.