Logo eendrachtbode.nl

Lijnopstelling laat in Noordpolder drie extra windmolens toe

Een raadsmeerderheid wil doorgaan met het plan voor extra
windmolens in de Noordpolder ten westen van Sint-Maartensdijk.
Tegelijkertijd houdt ze vast aan een lijnopstelling,
waardoor het aantal van vijf naar drie bijgesteld zou moeten
worden, bleek maandag in de commissie ruimte. Daar werd de
Notitie reikwijdte en detailniveau besproken. ,,Waarschijnlijk
komt er een aanpassing van de lijnopstelling'', zei wethouder
Peter Hoek aan het einde van de discussie.

Het initiatief van Zeeuwind en drie
agrariërs voorziet in de bouw van vijf
windturbines, in een lijnopstelling westelijk
van de bestaande vijf. Er zijn twee
varianten mogelijk: met een tiphoogte
tot 150 meter, en een tiphoogte tussen
160 en 190 meter. ,,Maar dit is geen
parallelle lijn'', vond Nancy Raas-Tophoven
(PvdA/GL). Zowel aan de noordals
de zuidkant van het plan wordt een
knik gemaakt in de lijn. In de Kadernotitie
duurzame energiebronnen uit 2017
is vastgelegd dat nieuwe turbines in een
rechte lijn binnen 700 meter van bestaande
geplaatst moeten worden.
Voor de SGP voldoen de varianten
dan ook niet aan de gestelde kaders,

Meer berichten