Logo eendrachtbode.nl

Last onder dwangsom voor eigenaar terrein drugslab Poortvliet

Burgemeester Ger van de Velde straft de eigenaar van het perceel bij Poortvliet waar eind maart een drugslab werd ontdekt. Omdat de schuur in kwestie afbrandde, kan ze niks sluiten. Daarom krijgt de eigenaar een last onder dwangsom. Hij mag een jaar lang niks bouwen of plaatsen op de grond waar de schuur stond. Deze maatregel staat volledig los van een eventuele vervolging door justitie. 

Op 29 maart 2020 heeft de politie geconstateerd dat op het adres Bram Groenewegeweg 1 te Poortvliet harddrugs zijn aangetroffen. De aangetroffen hoeveelheid harddrugs en de aanwezige productiemiddelen duiden in onderlinge samenhang bezien op de professionele productie van cocaïne en (of eerder) MDMA en de precursor PMK ten behoeve van de handel in drugs op genoemde locatie.

Besluit burgemeester
De burgemeester heeft op 6 juli 2020 besloten de eigenaar te gelasten om 12 maanden lang geen opstallen, bouwwerken, gebouwen, caravans, containers etc. bij te plaatsen op het gedeelte van het huisperceel waarop de afgebrande schuur stond en geen afdekking aan te brengen boven de mestkelder en het gebruik van de reeds aanwezige opstallen te staken en gestaakt te houden.

Damoclesbeleid
Het Damoclesbeleid is gericht op het tegengaan van de drugshandel. Op basis van de Opiumwet en dit beleid is een burgemeester bevoegd over te gaan tot sluiting van een pand of het opleggen van een last onder dwangsom. Er moet dan wel duidelijk zijn dat in het betreffende pand handel in drugs plaatsvond. Tijdens het onderzoek is gebleken dat er diverse stoffen en andere materialen aanwezig waren die duidden op handel in drugs. Aangezien de schuur is afgebrand heeft de burgemeester in dit geval gekozen voor een last onder dwangsom in plaats van sluiting.

Meer berichten