DCIM\100MEDIA\DJI_0943.JPG
DCIM\100MEDIA\DJI_0943.JPG

Ondanks onderzoeken naar rugstreeppad werk Thools kruispunt stilgelegd

De gemeente heeft de afgelopen jaren op gezette tijden specifiek naar de rugstreeppad gezocht in het gebied waar nu gewerkt wordt aan het nieuwe kruispunt bij Tholen. Dat heeft echter niet kunnen voorkomen dat op last van de RUD het werk alsnog is stilgelegd, maar het college vindt dat er zorgvuldig gehandeld is. Inmiddels gaat er al twee weken geen spade meer in de grond. 

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) sprak in de PZC over het ’niet nakomen van afspraken’, maar zegt in een reactie op meer algemene wettelijke kaders te doelen. Wie zijn afspraken niet nakomt, is nalatig, maar de RUD vindt het te ver gaan om daarvan te spreken. 

Geen ontheffing

Tholen heeft in haar beleving zorgvuldig gehandeld door de afgelopen jaren specifiek naar de rugstreeppad te zoeken om te voorkomen dat het werk stilgelegd hoeft te worden. Tijdens de onderzoeken is het dier niet gevonden rondom het viaduct waar straks een kruispunt ligt. Hoewel er met een ontheffing op zak doorgewerkt zou kunnen worden, zag b. en w. daar geen aanleiding toe. 

Lees meer in de Eendrachtbode van 24 november.