Eendrachtbode
Postbus 5
4697 ZG Sint Annaland

Tel.0166 65 70 07
Bgg.0166 65 34 74
Fax.0166 65 70 08

redactie@eendrachtbode.nl
advertentie@eendrachtbode.nl
» Zon draagt belangrijk steentje bij aan Koningsdag op Tholen
» ’k Heb u lief mijn Nederland!
» Bram Smits (85) uit Stavenisse aan frontlinie in Wijk en Aalburg
» Anna Heijboer-Lanooy over de hongerwinter
» Keermiddel in haven Tholen wordt in de zomer aangelegd
» Veel voer voor oog en oor op negentiende Kunstroute
» Lintjesregen in Tholen
» Gevallenen herdacht in Anna Jacobapolder
» Niels Hopmans neemt voor nazit Tholen op sleeptouw
» Setallandse Smash hoort weer bij de beste clubs van Zeeland
Welkom
Kijk ook eens op onze facebookpagina redactie.eendrachtbode

Jaap Hage betreurt weglopen zeven raadsleden
Een ongekende situatie in de Thoolse politiek. Zeven boze raadsleden van ABT, SP en PvdA liepen donderdagavond weg uit de gemeenteraad nadat ze niet tevreden waren over de manier waarop wethouder Jan Harmsen (CU) hun vragen beantwoordde over het Stimuleringsfonds Samenleven.

DONDERDAG 30 APRIL
Koos en Suzie de Feijter heelhuids terug uit Nepal
Terwijl het dodental in Nepal nog dagelijks oploopt, zijn Koos en Suzie de Feijter uit Sint-Maartensdijk weer heelhuids thuis. Het echtpaar was op rondreis door het geboorteland van Boedha, toen op de laatste dag in Kathmandu de grond onder hun voeten begon te trillen. ,,Het is als een zware onweersbui, maar dan onverwachts, vanuit de grond. Heel beangstigend. Gelukkig zijn we ongedeerd.”

Dorpshuizen krijgen Bieb in de buurt
Bieb Tholen tijdelijk in hal van gemeentehuis
 
Het servicepunt van de openbare bibliotheek in Tholen komt tijdelijk in de hal van het gemeentehuis. De bieb is nu nog in Westerpoort gevestigd, maar moet daar op 1 juni uit zijn voor de verbouwing en uitbreiding van het gebouw voor het huisvesten van de basisscholen. In alle woonkernen komen nieuwe servicepunten, de meesten worden ondergebracht in dorpshuizen. In Stavenisse komt de bieb in Elenahof.
 
Uiterlijk 1 juli zal het servicepunt in Tholen (voortaan Bieb in de buurt genoemd) in het gemeentehuis opengaan. De collectie boeken voor volwassenen wordt opgeslagen in de kelders van het archief. In Sint-Annaland blijft het in de brede school, al zal de voorziening daar wel verder worden uitgekleed (herfstvakantie) en bemand worden door vrijwilligers. Dat geldt ook voor de vestiging in de Wimpel in Sint Philipsland, waar het omvormen eind van dit jaar plaats gaat vinden.
 
In alle woonkernen lopen nog gesprekken, vertelden wethouder Kees van Dis en directeur Janny van Vugt van de Bibliotheek Oosterschelde gisteren. In Sint-Maartensdijk gaat de bieb in Maartenshof op 1 september dicht. Het is de bedoeling dat het servicepunt in Haestinge komt, maar dat is nog niet rond. Voor Poortvliet, Oud-Vossemeer en Anna Jacobapolder wel, daar komt het punt in het dorpshuis, in Scherpenisse in het
woonservicecentrum Sassegrave.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 23 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

B. en w. gaan eigen rol in debat analyseren
’Vervelend voorval moet uit de wereld geholpen worden’
 
Een ongekende situatie in de Thoolse politiek. Zeven boze raadsleden van ABT, SP en PvdA liepen donderdagavond weg uit de gemeenteraad nadat ze niet tevreden waren over de manier waarop wethouder Jan Harmsen (CU) hun vragen beantwoordde over het Stimuleringsfonds Samenleven. Het college van burgemeester en wethouders gaat de gang van zaken onder de loep nemen, maar vooral ook zijn eigen bijdrage eens analyseren. Als dat gebeurd is, dan willen b. en w. met de raadsfracties om de tafel zitten om uit te spreken wat er mis is gegaan.
 
,,Om dit voor een ieder heel vervelende voorval, wat niet Thools is, uit de wereld te helpen,’’ schrijven b. en w. een dag na de raadsvergadering die een voor iedereen verrassende wending nam. Het is niet eerder gebeurd dat er fracties opstappen, maar het kan sinds donderdag in de annalen van de Thoolse politiek opgenomen worden.
 
Of dit gevolgen heeft voor de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad, daar kon burgemeester Ger van Velde meteen na afloop geen antwoord op geven. Zij zocht de weglopers buiten de raadzaal op nadat ze het besluit hadden genomen om de vergadering te verlaten. ,,Ik wilde even met ze praten omdat ze zo in hun emoties zaten,’’ zei ze over het korte onderhoud dat ze met de drie leden van SP, drie leden van ABT en één lid van de PvdA had. Voor haar was het ook een volstrekt nieuwe situatie.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 23 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 29 APRIL
Aanleg keermiddel in haven deze zomer
Van de zomer wordt begonnen met de bouw van het keermiddel in de haven van Tholen, en de dijkversterking bij Botshoofd. Eind dit jaar moeten de waterkerende werken die verband houden met de waterberging Volkerak-Zoommeer gereed zijn.

DINSDAG 28 APRIL
Bijna heel Tholen kleurt oranje
Bijna heel Tholen kleurde op de koningsdag oranje. Vooral de versierde fietsen trokken de aandacht, zoals deze jonge deelnemer in Oud-Vossemeer die zijn fiets in een roeiboot veranderde en hem Willem IV doopte. In alle woonkernen waren activiteiten, behalve in Scherpenisse waar vrijdag wel de koningsspelen werden gehouden. 

VRIJDAG 24 APRIL
Vier lintjes uitgereikt
Simon Maljaars uit Tholen, Bram Wisse uit Sint Philipsland, Jaap Wesdorp uit Scherpenisse en Chris Koopman uit Sint-Maartensdijk (v.l.n.r.) hebben vanmorgen uit handen van burgemeester Ger van de Velde een koninklijke onderscheiding ontvangen. Het is een traditie dat er een lintjesregen is ter ere van de verjaardag van de koning.

DONDERDAG 23 APRIL
 
ABT, SP en PvdA stappen op tijdens raadsvergadering
Het is een unicum in de Thoolse politiek
De oppositiepartijen voelen zich niet serieus genomen door
wethouder Jan Harmsen (CU) over het Stimuleringsfonds Samenleven.
 
Ze vinden zijn antwoorden op vragen onbevredigend. Na de tweede termijn vroeg J. van t Hof (ABT) om een schorsing van vijf minuten. Dat werden er bijna twintig. Er volgde buiten de raadszaal koortsachtig overleg tussen de raadsfracties ABT, SP en PvdA en de raadsgriffier Wilma Antes. In de raadzaal zochten de coalitiepartijen elkaar op bij Harmsen waar ook burgemeester Van de Velde zich bijvoegde. Op haar beurt overlegde ze met de griffier over het vervolg van de vergadering.
 
Er waren voldoende raadsleden (12 van de 21) om de vergadering voort te kunnen zetten. Het voorstel om in te stemmen met de uitgangspunten en randvoorwaarden voor het Stimuleringsfonds Samenleven ( om 100.000 euro te besteden aan initiatieven vanuit de samenleving ) werd aanvaard, nadat eerst het amendement van ABT,SP en PvdA was verworpen. Zij wilden dat de raad bij een aanvraag boven de 10 mille eerst haar goedkeuring verleent.
 
Bij de stemming bleven acht stoelen leeg (zeven van de opgestapte raadsleden, een was van Jolanda Prins van de PvdA die verhinderd was). Een ongekende situatie.
 
Namens de coalitie liet Jaap Hage (CU) in een stemverklaring weten de gang van zaken te betreuren. Hij vond dat de gemeenteraad 'alle middelen' ten dienst staat om het om een andere manier op te lossen (reglement van orde) en dat een en ander al uitvoerig in de commissie bestuurszaken was besproken. Het Stimuleringsfonds Samenleven noemde hij de lotusbloem van de coalitie.
 
Voor de burgemeester was het de eerste keer in haar politieke loopbaan (als wethouder en burgemeester) dat ze dit meemaakte. Harmsen wilde zelf na afloop van de vergadering niet reageren op de commotie. Hij wilde eerst tot rust komen, zei hij.
De fractie van de SP verlaat de vergadering.
 
Wethouder Jan Harmsen overlegt met coalitiegenoten over de ontstane situatie, burgemeester Van de Velde luistert mee.
Buiten de raadzaal bespreken ABT, SP en PvdA met raadsgriffier Wilma Antes de gang van zaken.

Waar komt karbonade vandaan?
Tijdens de Dag van de Slager konden belangstellenden in het slachthuis in Sint-Annaland kijken van welk deel van een varken karbonades worden gesneden. Leerlingen van de School met de Bijbel kwamen een kijkje nemen en keken hun ogen uit.

 
’Te weinig inkomsten en te hoge huur pand’
Buitenschoolse opvang de Villa aan Zoekweg Tholen failliet
 
BSO de Villa aan de Zoekweg in Tholen gaat dicht. Directeur Johan Bosters vraagt deze week het faillissement aan voor de buitenschoolse opvang. Hij verwacht dat het volgende week zal worden uitgesproken. Er komt geen doorstart en daarmee houdt BSO de Villa op te bestaan.
Gisteren werden de ouders en verzorgers ingelicht.
 
Kinderen zijn vanaf 1 mei niet meer verzekerd bij de Villa. Hij verwacht een leegte in de opvang en houdt de gemeente verantwoordelijk voor het sluiten van de voorziening. Er waren nog zeventig kinderen in opvang, maar dat levert te weinig inkomsten op om de huur van het gebouw en de medewerkers te betalen, zegt Bosters.
 
,,De terugloop van het aantal kinderen is de laatste jaren groot. Op drukke dagen waren er nog 23 tot 28 kinderen, op woensdag maar één en op vrijdag nog drie. Daar kun je het niet langer voor openhouden. We hebben met de gemeente gepraat over huurverlaging, maar daar wil de gemeente niet in mee. Er is sinds vorig jaar mei een huurachterstand. Er is geen perspectief meer. Het is vergelijkbaar met V&D die in te dure
panden zit.’’
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 23 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

 
Informatieavond van waterschap over keermiddel
 ’Een strandje bij dam zou prachtig zijn voor Tholen’
 
Bij het keermiddel in de haven van Tholen zou ook een strandje opgespoten kunnen worden. Tholenaren moeten nu naar de Oesterdam, een strandje dicht bij de stad zou het wonen in Tholen aantrekkelijker maken. Zeker als over een aantal jaren het water van het Volkerak-
Zoommeer weer zout wordt.
 
Dat zegt secretaris Frans de Haan van de beheerscommissie van de mandeligheden van het Waterfront nu de aanleg van de dam voor de deur staat. De commissie behartigt de onroerende zaken met gemeenschappelijk nut. ,,Dat biedt kansen voor Tholen. Daarmee ontwikkel je de kern. Het is vooral een aangelegenheid voor de gemeente. Wellicht kan het bij dit werk worden uitgevoerd.’’
 
Het strandje zou dan aan de buitenkant van de dam aan de stadskant moeten komen liggen, goed bereikbaar vanuit de stad. De Haan vergelijkt het met het strandje van Sint-Annaland waar veel mensen gebruik van maken. Hij had er ook graag de ondernemersvereniging van Tholen bij willen betrekken, zegt hij. ,,Maar die is opgeheven.’’
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 23 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.
 

WOENSDAG 22 APRIL
Citotoets
Leerlingen uit groep 8 van de basisscholen buigen zich van dinsdag tot en met donderdag over de verplichte cito-eindtoets. Wij vroegen schooldirecteuren naar hun mening. Lees het in de Eendrachtbode van aanstaande donderdag.
 
 

DINSDAG 21 APRIL
Kunst kijken in Ten Anker
Mevrouw Verschoor kreeg gisteren de 'gouden penseel' van burgemeester Van de Velde bij de opening van de kunstroute in Ten Anker in Tholen. De burgemeester koos een schilderij met bloemen van de 85-jarige bewoonster van Ten Anker dat haar het meest aansprak. Werk (schilderijen en gedichten) van bewoners en van de deelnemers aan de dagbesteding is te zien in de gangen van het woonzorgcentrum.

MAANDAG 20 APRIL
Wielertalenten in de dop
Wielertalentjes in de dop raceten zaterdag over de Eendrachtsweg in
Tholen. Niet op supersnelle bolides, nee gewoon op een driewieler, loopfiets of een gewone kinderfiets. Ze deden mee aan de dikke bandenrace, die over hetzelfde parcours ging als de ZLM Roompottour.
 
 

VRIJDAG 17 APRIL
Ladies night woonboulevard groot succes
Met 1300 verkochte kaarten is de ladies night bij woonboulevard Poortvliet een succes. De avond werd voor het eerst georganiseerd. Er waren modeshows, workshops en eettentjes met hapjes en drankjes. Vrouwen, jong en oud, genoten met volle teugen.

DONDERDAG 16 APRIL
Weinig animo voor trekpaarden Brooijmans
Liefhebbers van trekpaarden keken zaterdag hun ogen uit tijdens de open dag bij Ko Brooijmans aan de Bartelmeetweg in Tholen. Daar kon het publiek in de wei twee trekpaarden in actie zien. Brooijmans is lid van de Stichting Het Werkend Trekpaard Zeeland en houdt jaarlijks open dag. Door het wisselvallige weer viel de belangstelling wat tegen.

Burgemeester: ’Nu kunnen we adequaat optreden’
Een drugsbeleid voor Tholen en Brabantse Wal
 
Hennepteelt is een grensoverschrijdend probleem. Om de teelt en handel in deze regio een halt toe te roepen, hebben de gemeenten Tholen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen de handen ineen geslagen en een gezamenlijk beleid ontwikkeld, dat luistert naar
de naam Damocles.
 
Het nieuwe beleid maakt onderscheid tussen een woning, een lokaal of soft- en harddrugs. De nieuwe beleidsregels maken het mogelijk om slagvaardiger op te treden. Voortaan kan een pand waar een wietkwekerij actief is, meteen worden gesloten.
 
Burgemeester Ger van de Velde-de Wilde van de gemeente Tholen is blij met het nieuwe drugsbeleid. ,,Wij hadden tot nog toe geen beleid op dit gebied. Mooi dat daar nu verandering in komt. Ook wij worden geconfronteerd met drugsproblematiek. Nu kunnen we adequaat optreden.”
 
De gemeenten in West-Brabant zijn al langere tijd bezig met het opstellen van een regionaal cannabisbeleid. Criminelen houden zich niet aan gemeentegrenzen. Door onderlinge verschillen tussen gemeenten kunnen er verschuivingseffecten optreden. Regionaal wordt ingezet om deze vorm van criminaliteit tegen te gaan.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 16 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

Brede school in Tholen biedt kansen
’Minder leerlingenvervoer door passend onderwijs’
 
,,Het passend onderwijs heeft tot doel zwakke of leerlingen die meer zorg nodig hebben op dezelfde school te kunnen behouden. Ik ga ervan uit dat dit in de toekomst leidt tot minder leerlingenvervoer naar andere scholen.”
 
Dat zegt Chris Koopman (SGP) dinsdagavond in de commissie samenleving. Volgens wethouder Peter Hoek is dat geen onwaarschijnlijke gedachte. ,,Ik hoop met u dat in de toekomst minder kinderen in de taxi of op de bus hoeven te stappen om geschikt onderwijs te volgen.”
 
De brede school die de gemeente in samenwerking met de basisscholen aan het opzetten is in Tholen, biedt volgens wethouder Hoek kansen. ,,Dat kost alleen een investering die veel inspanning van scholen vraagt.” De school voor speciaal basisonderwijs De Veste in Tholen heeft volgens de wethouder een cluster 4 licentie ontvangen. Daarmee kan de school breder onderwijs gaan bieden.
 
Dat betekent dat er meer kinderen in Tholen terecht kunnen voor speciaal onderwijs en er dus minder kinderen de brug over hoeven, is de voorzichtige conclusie van de wethouder. Meer kinderen in Tholen houden is volgens de wethouder ook een doel van de invoering van passend onderwijs.
 
De commissie boog zich dinsdag over de nieuwe verordening leerlingenvervoer. Als het aan de fracties van de SGP, VVD en CU lag, was dat een hamerstuk geweest in de komende gemeenteraadsvergadering, maar de overige fracties – ABT, SP, PvdA en CDA – wilden het nog aanhouden voor nadere bespreking.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 16 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 15 APRIL
Kinderen ruimen zwerfafval op
Leerlingen van Die Heenetrecht, De Ark en de Sint Anthoniusschool in Oud-Vossemeer hebben woensdagochtend zwerfafval opgeruimd. Met prikkers en vuilniszakken gingen ze de wijk in. Er deden 61 kinderen mee.

DINSDAG 14 APRIL
Leerlingen leggen verkeersexamen af
Vrijwilligers van VVN waren maandag in Stavenisse om het verkeersexamen af te nemen van de leerlingen van de Schalm en de Rehobothschool. Gedurende de rest van de week doen ze ook andere plaatsen aan, zodat in totaal 321 leerlingen het verkeersexamen afleggen.

MAANDAG 13 APRIL
Vos veroorzaakt chaos in Tienhoven
Een vos is vrijdagochtend een woning aan Tienhoven binnengedrongen. De 88-jarige bewoonster dacht aanvankelijk dat het om een hond ging. Het beest is door jachtopzichter Arné van Vossen afgevoerd.

VRIJDAG 10 APRIL
Duwtje in de rug voor werklozen
Mensen die op zoek zijn naar werk kregen gisteren in Meulvliet in Tholen handvatten voor hun zoektocht tijdens een inspiratiesessie. Die was georganiseerd door de gemeente Tholen. Marlita van Belkom vertelde hoe zij werkloos is geworden en over haar ervaringen in het zoeken naar werk. Ze heeft er haar bedrijf van gemaakt: Nieuwe werklozen.

DONDERDAG 9 APRIL
Kudde kamelen graast aan Welgelegen
Of een dergelijke architectuur door de welstandscommissie van Tholen heen zou komen, is de vraag. Het is dan ook een tijdelijk bouwwerk. De puntige gele torens van de lichtblauwe tent zijn een opvallende verschijning tussen de bedrijfsgebouwen van Welgelegen in Tholen. Circus Belly Wien staat er tot zaterdag opgesteld voor in totaal zes voorstellingen. Maandagavond arriveerde de karavaan en dinsdag werd de tent uitgestald en werden de dieren uitgelaten.

Reserve kunstbeleid wordt breder ingezet
Fonds voor realiseren ideeën uit samenleving
 
De gemeente roept een fonds in het leven waaruit bijdragen kunnen worden verstrekt voor het realiseren van – voor de Thoolse gemeenschap waardevolle – ideeën uit de samenleving. Voor dít en de komende twee jaar is er steeds een ton beschikbaar. De uitgangspunten en randvoorwaarden van dit Stimuleringsfonds Samenleven worden woensdag voorgelegd aan de raadscommissie bestuurszaken.
 
Het stimuleringsfonds is een afspraak uit het coalitieprogramma van SGP, CU, VVD en CDA. Het wordt gevormd door de reserve voor beeldende kunst/kunstbeleid deze nieuwe bestemming te geven. Begin dit jaar bedroeg ze 286.000 euro. Voor elke vierkante meter bouwgrond stort de gemeente twee euro in het nieuwe fonds. De initiatieven waarvoor het geld beschikbaar komt, moeten liggen op het terrein van de drie gedecentraliseerde rijkstaken (jeugdwet, wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet), economie, leefbaarheid, fysieke leefomgeving (waaronder kunst in de openbare ruimte) en de participatiesamenleving.
 
Het initiatief moet een maatschappelijk effect hebben, de samenleving moet naar vermogen bijdragen, er moet sprake zijn van continuïteit, en de rol en taak van de gemeente moet er door veranderen. Overigens kan alleen een beroep op het fonds worden gedaan als geen andere subsidies mogelijk zijn. Burgemeester en wethouders beheren het fonds vooralsnog. Zij beoordelen de aanvragen, waarbij ze de ruimte hebben om van geval tot geval een afweging te maken. Na toekenning moeten aanvragers de samenleving via – digitale – media op de hoogte houden van de voortgang. Na een evaluatie in 2017 besluit de gemeenteraad of het fonds een vervolg krijgt.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 9 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

Eis: een jaar cel en 200 uur werkstraf
Bergenaar pleegde overval en inbraken met Tholenaar
 
Een inbraak bij boekhandel Dieleman in de Dalemsestraat, een poging om de kiosk van het Tamoil-tankstation aan het Terreplein binnen te komen en een inbraak in tankstation Deehoeve aan de Postweg in Tholen. De buit? Shag en sigaretten. Als het aan het openbaar ministerie ligt, komt de 16-jarige M.L. uit Bergen op Zoom daar niet ongestraft mee weg.
 
Tegen hem is dinsdag in de rechtbank van Breda een jaar gevangenis geëist, waarvan vier maanden onvoorwaardelijk. Verder eiste de officier 200 uur werkstraf en een proeftijd van twee jaar met daaraan bijzondere voorwaarden verbonden. M.L. stond dinsdag voor meerdere feiten terecht in de rechtbank van Breda. Hij werd aangeklaagd voor vijf inbraken en staat daarnaast terecht voor een gewapende overval die hij op 28 juli 2014 heeft gepleegd op restaurant Kota Radja in Steenbergen. L. was 15 toen hij de strafbare feiten pleegde en werd daarbij steeds bijgestaan door een 16-jarige handlanger, C.M. uit Tholen. De Tholenaar staat later dit jaar terecht.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 9 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 8 APRIL
Burgemeester bezoekt Oud-Vossemeer
Burgemeester Van de Velde ontmoette dinsdag bij haar bezoek aan Oud-Vossemeer vertegenwoordigers van verenigingen en kerken. Ze hoorde dat er onderling goed wordt samengewerkt.

DINSDAG 7 APRIL
Stavenisse heeft Watersnoodhuis
62 jaar na de Ramp heeft Stavenisse een informatiecentrum over de watersnood. Burgemeester Van de Velde opende het zaterdag, in het voormalige gemeentehuis waar veel inwoners destijds een veilig heenkomen zochten.

VRIJDAG 3 APRIL
Toeristisch seizoen van start
Het toeristisch seizoen is met het ingaan van deze maand van start gegaan. Om te zien wat de eigen omgeving te bieden heeft, gingen ondernemers in de toeristische branche, en ook regiocoördinator Sandra Dekker (foto midden), met een bus mee over Tholen. Ook de streekproductenveiling in Sint-Annaland werd aangedaan.
 
 
 

DONDERDAG 2 APRIL
Tholense Boys maandag tegen Zwaluwe
Tholense Boys speelt zaterdag, in tegenstelling tot wat in het programma in de krant stond, uit tegen koploper Bruse Boys en maandag om drie uur thuis tegen Zwaluwe.

’Boerderijen geven Thools buitengebied uitstraling’
Vanaf eind april, begin mei is bij de VVV het boekje ’Langs waardevolle erven’ verkrijgbaar. Daarin staan fietsroutes die voeren langs vijftien Thoolse boerderijen waarbij de afgelopen weken informatieborden zijn geplaatst. Vertegenwoordigers van de vier subsidiegevers onthulden maandagmiddag het laatste bord bij de Bagijnhoeve aan de Molendijk
in Oud-Vossemeer.

Te weinig bewijs voor vervolgen Fluplander
Verdachten vrijgesproken van doden fotograaf Meye
 
De rechtbank in Middelburg heeft donderdag de verdachten N. G. (37) uit Sint Philipsland en G. de G. (24) uit Heijningen vrijgesproken van doodslag op fotograaf Henry Meye. Het bewijs van de officier van justitie, gebaseerd op de verklaringen van een kroongetuige, was te mager voor de rechtbank om tot een veroordeling te komen.
 
Ook het steunbewijs droeg onvoldoende bij om de getuigenverklaring te versterken. ,,De verklaringen waren ’van horen zeggen’. Het steunbewijs ontbreekt”, aldus het vonnis van de rechtbank.
De kroongetuige, een rechtenstudente, was de ex-vriendin van De G. Zij zou van de Brabander hebben gehoord dat hij samen met G. in de bewuste nacht van 7 op 8 juni 2011 de woning van Meye in Sint- Maartensdijk was binnengedrongen.
 
De opzet was om hem van zijn wietplantage te beroven, maar de hennep bleek een paar dagen ervoor al te zijn weggehaald. ,,Ze heeft verschillend verklaard, maar ze is in de kern van haar verklaringen standvastig gebleven”, zegt de rechtbank. Het drama speelde zich kort na een uur ’s nachts in de woning af.
 
 Er werd een schot afgevuurd op de toen 55-jarige fotograaf, die niet veel later overleed. Een buurman was wakker geschrokken van de knal en had twee mannen, waarvan er een in een witte auto zat, rond dat tijdstip gezien. Er waren volgens de rechtbank meerdere scenario’s mogelijk.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 2 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

Pestengedrag neemt langzaam af
Een op drie Thoolse kinderen wordt gepest
 
Steeds minder kinderen in de gemeente Tholen zijn slachtoffer van pestgedrag. Het gaat om 34 procent van de kinderen. Elf jaar geleden was dit nog het dubbele. Toen werden twee op de drie kinderen gepest. Dat blijkt uit onderzoek van de Jeugdmonitor Zeeland, die sinds 2003 jaarlijks groep zes van de Zeeuwse basisscholen bevraagt.
 
Jeugdmonitor Zeeland vroeg ook hoe vaak kinderen worden gepest. Daaruit blijkt dat in de afgelopen tien jaar het aandeel kinderen dat heel vaak gepest wordt aanvankelijk sterk daalt, maar in de laatste vier jaar juist weer explosief stijgt: van twee procent in 2010 naar negen procent in 2014. Deze ontwikkeling geldt niet alleen voor Tholen, maar ook voor de rest van Zeeland, zo blijkt uit het onderzoek van de jeugdmonitor.
 
Het pesten vindt vooral op straat en op het schoolplein plaats. Opvallend is dat kinderen die gepest worden in de gemeente Tholen veel vaker op straat gepest worden (Tholen 66 procent, Zeeland 42 procent). Pesten in de klas komt ook voor (16 procent), maar dit percentage is lager dan het Zeeuwse gemiddelde. Pesterijen via internet komen zelden voor, maar het aantal meldingen neemt de laatste jaren wel toe.
 
Zes procent van de kinderen in deze gemeente wordt digitaal gepest. Het gemiddelde in Zeeland is twee procent. Thoolse kinderen die te maken hebben met pestgedrag, worden vooral uitgescholden (63 procent), gevolgd door uitgelachen (41 procent), gedreigd met in elkaar slaan (34 procent), buiten gesloten, geslagen en geschopt (31 procent) en over geroddeld (28 procent).
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 2 april. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 1 APRIL
Boerderijborden en onderzetters
Bij vijftien Thoolse boerderijen zijn de afgelopen weken informatieborden geplaatst. Maandag is het laatste onthuld bij de Bagijnhoeve in Oud-Vossemeer. De boerderijen die meedoen, zijn afgebeeld op een onderzetter die elke deelnemer cadeau kreeg.

DINSDAG 31 MAART
Pannenkoekenfestijn in nieuwe dorpshuis
Leerlingen uit groep 7 van de Groen van Prinstererschool bakten vrijdag voor zo'n 100 dorpsbewoners pannenkoeken in het nieuwe dorpshuis. Ze deden dat in het kader van de nationale pannenkoekendag.
 

MAANDAG 30 MAART
Sassegrave terug in Scherpenisse
Het woonservicecentrum in Scherpenisse heet Sassegrave. Zaterdag werd de naam zichtbaar op de zuil voor het complex aan de Laban Deurloostraat. Het is vernoemd naar een waterloop. De naam werd eerder gebruikt voor de landbouwschool die aan dezelfde straat stond. Plony Duijnhouwer-Verkerke, Piet Hage en Erik Elenbaas bedachten de naam. Er waren 53 deelnemers die meededen aan de wedstrijd.

VRIJDAG 27 MAART
Vrijspraak voor verdachten moord Meye
Er is onvoldoende bewijs dat N. G. (37) uit Sint Philipsland en G. de G. (24) uit Heijningen fotograaf Henry Meye in juni 2011 hebben vermoord. Dat heeft de rechtbank in Middelburg gisteren besloten. De mannen zijn vrijgesproken.
 

DONDERDAG 26 MAART
Tholen op weg naar 8000 inwoners
De bevolkingsgroei in Tholen concentreert zich vooral in Tholen-stad, blijkt uit de cijfers over 2014. Dat kreeg er 62 inwoners bij, terwijl de totale toename in heel de gemeente 32 was. Van de andere woonkeren groeiden alleen Sint-Annaland en Sint Philipsland, maar met zes inwoners erbij was dat mondjesmaat. Poortvliet bleef precies gelijk, de andere dorpen eindigden in de min. Op 31 december waren er 25.443 inwoners.

Wijnand Lammers vreest verlies bloemenrijkdom
Nieuw maaibeleid doodsteek voor bijzondere planten
 
De natuurvereniging Tholen vreest voor het verdwijnen van bijzondere planten langs de provinciale wegen op Tholen en Sint-Philipsland nu provinciale staten hebben besloten te stoppen met ecologisch bermbeheer. Volgens Wijnand Lammers van de natuurvereniging betekent dat op termijn de doodsteek voor het grootste deel van de
bloemrijke graslanden in heel Zeeland.
 
Lammers is lid van de plantenwerkgroep van de Thoolse natuurvereniging en kent de bermen en dijktaluds waar de bijzondere soorten voorkomen die nu dreigen te verdwijnen. Volgens Lammers heeft het verlies van deze flora ook gevolgen voor vlinders, sprinkhanen en andere insecten. ,,Voor mensen die er langs fietsen of wandelen zijn juist deze planten aantrekkelijk, zeker als ze in bloei staan en er vlinders op afkomen.’’
 
Ook voor toeristen is het volgens Lammers aantrekkelijk om te kunnen genieten van de bloemenrijkdom. Het gaat om beschermde soorten als aardaker, grote kaardenbol, gewone vogelmelk en brede wespenorchis. Van de zwaarder beschermde soorten in de bermen komen op Tholen de rietorchis, grote keverorchis, bijenorchis, vleeskleurige orchis en marjolein voor. Dan zijn er nog de rode lijstsoorten die niet beschermd zijn, maar die volgens Lammers aangeven welke waarde ecologische bermen hebben: kattendoorn, graslathyrus, agrimonie, kamgras, klaverveter en blauw walstro.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 26 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

De Kogge moet deel steiger verplaatsen
Overlast voor watersport door aanleg dam in Tholen
 
Watersportvereniging de Kogge uit Tholen moet voor de aanleg van de keersluis in de haven van Tholen een aantal boxen aan de zuidsteiger verplaatsen. Dat is nodig om ruimte te scheppen voor de werkzaamheden van Rijkswaterstaat en waterschap Scheldestromen om de dam aan
te leggen die bij extreem hoog water af kan worden gesloten.
 
Volgens voorzitter Peter de Water van de Kogge kan er voor de te verplaatsen boten ruimte binnen de bestaande steigers gevonden worden. ,,We hoeven niet buiten het bestaande blok en we hoeven het ook niet zelf te doen.’’ Rijkswaterstaat neemt dat voor zijn rekening. Dat gebeurt nog voor mei als het watersportseizoen begint.
 
De Water is zeer te spreken over het overleg met Rijkswaterstaat en Scheldestromen over de overlast die de bouw met zich meebrengt en de maatregelen die genomen moeten worden. Gisterochtend zaten ze nog rond de tafel. De Kogge heeft 200 ligplaatsen en telt 300 leden. De voorzitter verwacht dat de vereniging ook inkomsten zal derven. Hij verwacht minder passanten. ,,Ik denk niet dat passanten in een bouwput willen liggen bij een zandzuiger.’’
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 26 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 25 MAART
Zingen bij Sien
Bewoners van de Klimroos, de Annewas, Smalstad XL en anderen zingen samen met Polyhymnia tijdens de jaarvergadering van de regionale commissie Tholen van Sien in het nieuwe woonservicecentrum in Scherpenisse.

DINSDAG 24 MAART
Klok uit de toren
Het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente in Poortvliet heeft sinds gisteren geen luidklok meer. Die is voor reparatie meegenomen.

MAANDAG 23 MAART
De Spetter is weer schoon
Zwembad De Spetter kreeg zaterdag tijdens NL Doet een flinke schoonmaakbeurt. Ook werd er een verandering aangebracht, want er werd een nieuw logo onthuld in de vorm van een waterspetter. Oudste vrijwilliger Piet Hoogedeure (79) maakte de muur wit waar het nieuwe logo op komt. Aan de buitenkant van de zwembadpoort, werd 's middags het oude naambord verwijderd.

VRIJDAG 20 MAART
Bowlingbaan in Tholen geopend
Vanaf dinsdag kunnen Tholenaren een balletje laten rollen in de fonkelnieuwe bowlingbaan van Goesenaar Freddy Schijf. Donderdagavond is de baan geopend voor familie, vrienden en zakenrelaties. Er zijn acht banen. Schijf gaat samenwerken met cliënten van Sjaloom Zorg. De bowlinghal zit aan de Stevinweg, onder sportschool Salus.

UITSLAG STATENVERKIEZINGEN GEMEENTE THOLEN
 
Opkomst 55,4%, lager dan de 60,7% in 2011
 
VVD verliest : 10,3% tegenover 13,7% in 2011
PvdA verliest: 6% tegenover 11,2% in 2011
CDA verliest licht: 10,9% tegenover 11,1 % in 2011
PVV verliest: 12,4% tegenover 13,2% 4 jaar geleden
SGP wint: 31,1% tegenover 27,9% in 2011
SP wint: 11,2% tegenover 7,3% vier jaar geleden
PvZ wint: 6% tegenover 2,5% in 2011
CU wint: 8,1% tegenover 6,7% in 2011
D66 wint licht: 2,9% tegenover 2,0 % vier jaar geleden
  
EERSTE THOOLSE UITSLAGEN STATENVERKIEZINGEN
De landelijke politiek heeft de uitslag van de statenverkiezingen sterk beinvloed. De twee regeringspartijen VVD en PvdA hebben zware klappen gekregen, zo blijkt uit de uitslag in Sint-Annaland. De PvdA halveerde van 182 naar 86 stemmen, de VVD liep terug van 230 naar 154 stemmen. De SGP bleef veruit de grootste, maar de partij van lijsttrekker Goos Roeland liep in zijn woonplaats Sint-Annaland terug van 497 naar 465 stemmen. Het CDA maakte een sprong van 159 naar 211 stemmen, de PVV van 173 naar 201 en de SP groeide van 114 naar 159 stemmen. CU en D66 wonnen ook.
Naast Goos Roeland zijn ook Ronald van Tilborg (SP) uit Sint-Maartensdijk en Anton Geluk (CDA) uit Sint-Annaland zeker van een statenzetel.  
 

 
SP, ABT en PvdA tegen nieuwe wijk
Meerderheid van raad voor plan Woongaard
 
Met een meerderheid van stemmen heeft de gemeenteraad donderdagavond aan b. en w. groen licht gegeven om een bestemmingsplan op te stellen voor de nieuwe woonwijk Woongaard bij Oud-Vossemeer. SGP, CU, CDA en VVD met dertien zetels stemden voor. SP, ABT en PvdA waren met zeven stemmen tegen. Cor Oudesluijs van ABT ontbrak.
 
Onderdeel van het Masterplan Tholen van vorig jaar was om het Calvijn College een apart sportveld te geven op het terrein van zwembad de Spetter. Door leerlingen van de vmbo-school ook op het kunstgrasveld naast de school te laten gymmen worden er twee vliegen in een klap geslagen en dus geld bespaard. Het plan voor het derde veld was afhankelijk van wat de basisscholen zouden doen. Want dat veld wordt bij voorkeur in die richting gebouwd. Vorig jaar december werd bekend dat de vijf basisscholen definitief intrek zullen nemen in het Westerpoort waar, tot de scholen zich er vestigen, de mogelijkheid is om bepaalde ruimten tegen anti-kraak-prijzen te huren.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 19 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.
 

 
Bewoners krijgen hellingbaan voor hun neus
’Schelpenpad Vestetuin maar beter opdoeken’
 
Nu er een hellingbaan komt aan de Eendrachtsdijk in Tholen kan het schelpenpad beter worden opgedoekt. Dat zei wethouder Peter Hoek in de gemeenteraad toen het voorstel aan de orde kwam om 25 mille te steken in de aanleg van een verbinding tussen de dijk en de nieuwe wijk.
 
Alle fracties bleken voor het plan. Temeer omdat de baan gebruikt kan worden om de verbinding met de binnenstad te verbeteren. Volgens Hoek is het gebied straks beter via de hellingbaan te bereiken dan via het smalle schelpenpad. ,,Dat kunnen we beter opdoeken.’’ De hellingbaan komt er op verzoek van bewoners van het Waterfront en komt in de plaats van de steile trap. De aanlegkosten bedragen 50.000 euro. De helft daarvan wordt betaald door Stadlander en BPD (voorheen Bouwfonds), de andere helft door de gemeente.
 
Alle fracties onderschreven het belang van de verbinding. ABT wilde weten waar de helling komt te liggen en hoe hij toegankelijk wordt gemaakt. PvdA had niet begrepen waarom b. en w. zijn omgezwaaid en er zelfs geld voor willen halen uit het potje algemene reserve. Een aantal fracties vroeg aandacht voor de verkeerssituatie op de Grindweg naar het Terreplein. Die wordt als gevaarlijk bestempeld. Volgens Hoek zal de parallelweg langs de Grindweg worden verbeterd als er woningen zijn gebouwd. ,,We hopen op een snelle verkoop van de woningen. Dat is de
eerste stap.’’
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 19 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

WOENSDAG 18 MAART
Verkiezingsopkomst
De huidige stand van zaken voor de verkiezingen van het waterschap en de provinciale staten. Opkomst om 10 uur:
 

Fietsen voor Stavoord6-huis
Leerlingen van Ter Tolne en de Veste in Tholen fietsen voor het Stavoord6-huis. De jongens en meisjes beginnen fanatiek aan de dikke bandenrace van de stichting Stavoord-6. Ouders moedigen hun kinderen aan. De race bracht meer dan tweeduizend euro op.

DINSDAG 17 MAART
Burgemeester en wethouder openen kunstgrasveld
Burgemeester Ger Van de Velde en wethouder Peter Hoek openden zaterdagmiddag officieel het kunstgrasveld bij Tholense Boys. Niet alleen een primeur voor de Thoolse voetbalclub, maar ook voor heel het eiland. De burgemeester knipte een lint door; wethouder Hoek kreeg een moeilijkere taak: hij moest een papieren strook kapotschieten die over een goaltje was gespannen. Na de openingshandeling voetbalde het combidamesteam van Tholense Boys en WHS tegen het damesteam van VVC '68. Uitslag 1-1.

MAANDAG 16 MAART
Kiek ons 's drukbezocht
Burgemeester Ger van de Velde opende zaterdag de lentebeurs van Kiek ons 's in Haestinge in Sint-Maartensdijk. Het evenement met veertig standhouders werd drukbezocht. De nadruk lag op de presentatie van de ondernemers, maar er werden ook artikelen verkocht.

 
VRIJDAG 13 MAART
Les over geld
Bankmedewerker Niels van Oudenaarde kwam donderdag een les over geld geven aan leerlingen van groep 8 van de Rieburch in Sint-Maartensdijk. De gastles werk georganiseerd in het kader van de week van het geld.

DONDERDAG 12 MAART
CU-kandidaten op de fiets langs Oud Vossemeersedijk
De ChristenUnie wil de veiligheid op de N656, de provinciale weg van Tholen naar Oud-Vossemeer, nadrukkelijk op de politieke agenda zetten. De campagne voor de staten- en waterschapsverkiezingen werd daarom zaterdag aangegrepen om ter plekke een kijkje te nemen. Een aantal politici fietste van het Terreplein in Tholen een stuk van het fietspad langs de Oud Vossemeersedijk.

WOENSDAG 11 MAART
Wim Markusse gaat weg bij PVV
Voor Wim Markusse uit Sint-Maartensdijk houdt het PVV-avontuur na vier jaar in de provinciale staten alweer op. Waarom leest u morgen via een uitgebreid interview in de Eendrachtbode.

DINSDAG 10 MAART
Hennepkwekerij opgerold
In een loods aan de Veerstraat in Oud-Vossemeer is vanmorgen een hennepkwekerij opgerold. De politie deed een inval en trof een werkende plantage aan.

DINSDAG 10 MAART
Ten Anker krijgt duofiets
De bewoners van Ten Anker kunnen voortaan beschikken over twee duofietsen. Zaterdag bood de Carbidstichting Tholen het zorgcentrum een nieuwe fiets aan. Dit kon ze realiseren dankzij de steun van 75 sponsoren bij het jaarlijkse carbidschieten op oudejaarsdag.

MAANDAG 9 MAART
Kijkje tussen de transportbanden
Transportbandenhandel Van Trier in Tholen hield vrijdag en zaterdag een open dag.

VRIJDAG 6 MAART
Batho houdt partnertoernooi
Behnaz Mirshahi en Lee Clay wonnen het partnertoernooi van Batho in Tholen. Aan het toernooi van de badmintonvereniging in Meulvliet deden 20 koppels mee, waarvan er vijftien geen lid zijn van de vereniging. Anja Lindhout reikte de prijzen uit.

DONDERDAG 5 MAART
Uit op Tholen stopt ermee
Het bestuur van Uit op Tholen heeft besloten te stoppen met het organiseren van voorstellingen binnen de gemeente Tholen. Er worden diverse redenen genoemd voor deze beslissing. ,, Een al jaren teruglopend aantal bezoekers. Wijziging in de programmering (vraag en aanbod) heeft niet geleid tot een toename van het aantal bezoekers. Stijging van de onkosten, zoals het inhuren van artiesten, geluid, zaalhuur en piano's. Minder inkomsten door o.a. teruglopend aantal bezoekers, minder advertenties en vermindering gemeentelijke subsidie. Verantwoord omgaan met de door de gemeente verstrekte subsidie ( gemeenschapsgelden)."
Na ruim 29 jaar valt het doek voor Uit op Tholen. Het bestuur zegt te kunnen terugkijken op mooie en inspirerende voorstellingen gedurende de afgelopen jaren.
Het bestuur maakt dit theaterseizoen nog af. Er staan tot en met april nog drie voorstellingen op de agenda:
· 13 maart de toneelvoorstelling 'Suikerland'
· 28 maart de kindervoorstelling 'Doortje Doezel De Goudvis Held'
· 17 april het optreden van The Beatles Revival met 'The Beatles Story'.

 
Tholense Boys strikt Ariën Pietersma als nieuwe doelman
 
De gereputeerde Ariën Pietersma verdedigt komend seizoen het doel bij Tholense Boys. De 28-jarige doelman en de technische staf van de tweedeklasser uit Tholen kwamen dinsdagavond tot een akkoord. Pietersma, in het verleden actief in het betaalde voetbal en tegenwoordig keeper bij eersteklasser Dinteloord, kiest voor Tholense Boys vanwege de vooruitzichten op een baan.
 
Erwin de Nijs, na de zomer hoofdtrainer op De Bent, is blij met de komst van de ervaren goalie. ,,Hij is iemand die op een hoger niveau kan keepen, en nu kiest voor zijn maatschappelijke carrière.’’ Pietersma speelde in de NAC-jeugd, bij RBC en later in Tilburg bij Willem II. Vervolgens keerde hij terug naar toen nog profclub RBC Roosendaal en was een tijd vaste keus in de eerste divisie.
 
Later kwam Pietersma uit voor topklasser Dijkse Boys. Ook speelde hij nog een tijdje in België, bij Wuustwezel. Met Dinteloord werd de sluitpost kampioen in de tweede klasse. In de eerste klasse heeft de ploeg het dit seizoen moeilijk en wordt straks een leegloop verwacht. Vanwege de fusie met DIVO tot VV Prinsenland worden de vergoedingen bij de club geschrapt. Voor Pietersma mede de reden om uit te kijken naar iets nieuws. Hij is getrouwd met de nicht van Ad Gladdines die hem wist te interesseren voor Tholense Boys, in combinatie met een baan voor hem en zijn echtgenote.
 
Erwin de Nijs: ,,Het is allemaal het gevolg van een samenloop van omstandigheden. Bij Tholense Boys liggen mogelijk problemen met de keepers in het verschiet. Van Ibrahim Eljilali wordt verwacht dat hij zijn pijlen gaat richten op de arbitrage in de zaal. Logisch, hij behoort in dat wereldje nu al tot de top. Het zou komend seizoen kunnen gebeuren dat hij met enige regelmaat enkele weken afwezig is. Het was bij Tholen hoe dan ook een punt van aandacht. De ogen en oren waren er op gericht om er iemand bij te halen.’’
 
Sluitende afspraak
Pietersma had naar eigen zeggen ook aanbiedingen van topklassers en hoofdklassers. Met Tholense Boys is voorlopig alleen sprake van een mondelinge overeenkomst. De Nijs is niet bang dat de keeper mogelijk op zijn schreden terugkeert en alsnog kiest voor een financieel aantrekkelijk contract in de top van het amateurvoetbal. ,,We zijn uit elkaar gegaan met een sluitende afspraak.’’
 

Binnen reformatorisch samenwerkingsverband
Drie Thoolse basisscholen bereiden besturenfusie voor
 
De School met de Bijbel in Sint-Annaland, de Juliana van Stolbergschool in Sint-Maartensdijk en de Groen van Prinstererschool uit Scherpenisse zijn met nog zes andere scholen uit het samenwerkingsverband Colon van plan om bestuurlijk te gaan fuseren. Als de leden en de medezeggenschapsraad van de drie scholen ermee akkoord
gaan, is de fusie op 1 januari 2016 een feit.
 
Colon is een samenwerkingsverband van 25 reformatorische en christelijke basisscholen in Zeeland. Binnen de gemeente Tholen zijn er vijf scholen bij aangesloten. Naast de bovengenoemde drie, zijn dat de Eben-Haëzerschool in Tholen en de Koningin Julianaschool in Sint Philipsland. Die twee scholen willen nog niet meedoen aan het fusietraject. Theo Baaij, zowel directeur van de School met de Bijbel als de Juliana van Stolbergschool, vertelt waarom zijn scholen wel positief tegenover een fusie staan. Hij wordt daarin bijgestaan door Hans van Dijke, voorzitter van de vereniging van de Sint-Annalandse school. Van Dijke is lid van de stuurgroep die de fusie voorbereidt.
 
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 5 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.
 

Eis in moordzaak twee keer tien jaar cel
Weinig bewijs, ook geen alibi voor verdachten dood Meye
 
Hoewel er weinig technisch bewijs is, blijft het openbaar ministerie de 37-jarige N.G. uit Sint Philipsland en de 24-jarige G. de G. uit Heijningen verantwoordelijk houden voor de dood van fotograaf Henry Meye uit Sint- Maartensdijk. ,,Jullie kunnen niet aantonen dat jullie daar niet geweest zijn”, zegt officier H. Koning over de gebeurtenis in de nacht van 7 op 8 juni 2011 in woning van Meye aan de Keethil. Hij eist daarom twee keer tien jaar cel voor de mannen en maakt daarbij geen onderscheid in
hun rol bij de kwestie.
 
De rechtbank in Middelburg trok gisteren een hele dag uit voor de behandeling van de moordzaak. De officier van justitie had tot na de middag de tijd genomen om uit te leggen hoe hij tot zijn eis kwam. Zijn requisitor telde maar liefst 80 pagina’s, maar na een paar uur vroeg de rechter of de officier zich – met toestemming van de raadsmannen van de verdachten – zich wilde beperken tot de hoofdlijnen.
 
De twee verdachten worden aangeklaagd voor doodslag. Niet voor moord, omdat er geen sprake is van voorbedachte rade. Normaalgesproken staat er minimaal zeven jaar gevangenisstraf voor doodslag, maar de officier vindt dat er sprake is van strafverzwarende feiten: de mannen hebben in de woning van Meye ingebroken en hadden een vuurwapen bij zich. ,,Het is niet een situatie die zomaar ontstaat. De kans was aanwezig dat het uit de hand zou lopen”, zegt de officier. Het OM houdt vast aan de verklaring van de ex-vriendin van de verdachte
uit Heijningen.
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 5 maart. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen. 

 

WOENSDAG 4 MAART
Mag alles wat kan?
Mag alles wat kan? Over die vraag bogen leden van de NPV Tholen zich samen met de landelijke NPV-voorzitter drs. Esmee Wiegman-van Meppelen Scheppink. Leden discussieerden mee over preventief onderzoek en behandeling.
 
 

DINSDAG 3 MAART
Samenwerken is het devies
Onder leiding van televisiepresentator en oud-schaker Hans Böhm (rechts op de foto) hebben panelleden en vertegenwoordigers van verenigingen uit de gemeente gesproken over leefbaarheid in de kernen en levensvatbaarheid van verenigingen. Alle vier de panelleden gaven het advies dat samenwerking het recept is om te kunnen blijven voortbestaan. Dat herhaalde directievoorzitter van de Regiobank, Hans van de Bor, in zijn afsluitende toespraak. De Regiobank had de avond in Meulvliet in Tholen namelijk georganiseerd.
 
 

MAANDAG 2 MAART
Kijken bij de lammetjes en de schapen
Schapen voeren en lammetjes kijken. Dat kon zaterdag bij schaapherder John van de Sterrenburg in de stallen aan de Eerste Dijk in Sint-Maartensdijk. De ooien lieten zich voeren, de 315 lammetjes renden soms door het gangpad, maar lieten zich niet makkelijk aaien. Het was een drukte van belang, met ouders en kinderen, grootouders en kleinkinderen.

VRIJDAG 27 FEBRUARI
Subsidie voor Jansen Tholen
Machinefabriek Jansen Tholen heeft subsidie gekregen voor de ontwikkeling voor biobased haken voor een mosselzaadinvanginstallatie (mzi). De voordelen zijn minder verlies aan mosselbroed en medewerkers met minder rugklachten.

DONDERDAG 26 FEBRUARI
Trainen voor kustmarathon
Vier Tholenaren bereiden zich voor op deelname aan de kustmarathon in oktober. We spreken drie van hen: Colin Harmsen van der Meer, Robin Jonkers en Jaap Snoep.

Bestuur ZLTO betreurt besluit provinciale staten
Invloed landbouw in waterschap minder
 
Het bestuur van de ZLTO-afdeling Tholen betreurt het dat het aantal geborgde zetels voor de landbouw en het bedrijfsleven in het algemeen bestuur van het waterschap terug is gebracht van negen naar zeven. Dat zei voorzitter Hendrik Jan ten Cate dinsdagavond op de algemene
ledenvergadering van de ZLTO in Meulvliet in Tholen.
 
Volgens de voorzitter is het door provinciale staten op het laatste moment – voor de komende verkiezing op 18 maart – doorgedrukt. ,,Als reden wordt aangegeven het democratische gehalte van het waterschapsbestuur te verhogen.’’
 
Volgens hem had de discussie al een half jaar eerder plaats moeten vinden. ,,Niet vlak voor de verkiezingen. Hiermee wijzig je de spelregels tijdens het spel.’’ De invloed van de landbouw wordt daarmee minder. De vier geborgde zetels van de landbouw zijn bezet door o.a. Jaap de Jager (van januari 2009 tot 2011 lid van het dagelijks bestuur, daarna lid van het algemeen bestuur) en Edward Rietkerk (sinds 2011 lid van het algemeen bestuur).
 
Lees verder in de gedrukte Eendrachtbode van 26 februari. Word abonnee of koop een exemplaar bij één van de verkoopadressen.

Provincie brengt zoet-zoutverdeling in kaart
Helikopter vliegt laag boven het Rammegors
 
De provincie is bezig de zoet-zoutverdeling in de bodem in kaart te brengen. Die metingen worden verricht vanuit een helikopter. Op Tholen wordt het natuurgebied Rammegors en een deel van het Schelde-Rijnkanaal (de voormalige Eendracht) onder de loep genomen.
 
De gegevens zijn van belang voor de landbouw en de natuur. Ze kunnen ook gebruikt worden als nulmeting wanneer er, zoals in het Rammegors, een ingreep plaats vindt. Sinds december vorig jaar is het getij weer in het natuurgebied toegelaten. De metingen worden buiten het broedseizoen gedaan en vinden dit jaar plaats in maart en in september/oktober.
 
Die periodes zijn in overleg met de terreinbeheerders (Staatsbosbeheer en Het Zeeuwse Landschap) afgesproken. De provincie verwacht dat er op Tholen voor of na het weekend van 14 en 15 maart gevlogen zal worden, maar een en ander is wel afhankelijk van de weersomstandigheden.
 <<
Copyright Eendrachtbode | sitemap | realisatie Websites Nederland