Logo eendrachtbode.nl

Bomen op Molendijk Vossemeer weg voor fietspad

Om ruimte te maken voor het nog aan te leggen fietspad op de Molendijk bij Oud-Vossemeer, laat de provincie deze week enkele populieren en jonge linden rooien.

Omdat de dijk zo smal is, blijft er na aanleg van het fietspad niet genoeg (berm)ruimte over. Daarom plant de aannemer in maart 18 nieuwe iepen in de bebouwde kom van Oud-Vossemeer. Op deze manier wordt de bestaande bomenrij op de Molendijk doorgetrokken. Langs de Postweg komen nog eens 31 extra iepen te staan.

De provincie zoekt nog een aannemer om het fietspad aan te leggen. Ook vindt archeologisch onderzoek plaats, om inzicht te krijgen in hoe de dijk ontstaan is. Tot slot laat de provincie onderzoek doen naar de mogelijke aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven in het werkvak. Er zijn in de Tweede Wereldoorlog namelijk op meerdere locaties dieptebommen ingegraven in de Hiksedijk. De verwachting is dat er medio maart duidelijkheid is over wie het werk mag doen, en de verdere planning.

Meer berichten