Logo eendrachtbode.nl

Natuurgebied Pluimpot aantrekkelijker voor kustvogels

Komende weken gaat Staatsbosbeheer natuurgebied De
Pluimpot aanpakken. Het gaat vooral om het vogeleiland
dat het dichtst bij de zeedijk en het strandje ligt. Kustbroedvogels
moeten weer de ruimte krijgen om te rusten
en te broeden.

Meer berichten