Logo eendrachtbode.nl

Natuurvereniging: politiek, pas op voor ’sneaky’ voorstel landgoed Pluimpot

De Natuurvereniging Tholen vraagt de Thoolse politiek om tegen het plan te stemmen om vijftien huizen mogelijk te maken bij landgoed de Pluimpot. De Natuurvereniging vreest dat het voorstel aan de gemeenteraad misleidend is omdat er volgens de vereniging zaken door elkaar worden gehaald. ,,Het plan zit sneaky in mekaar", zegt voorzitter Erwin Raas uit Tholen. ,,Er wordt gesuggereerd dat dit plan de natuur ten goede komt, maar dat kan natuurlijk niet."

Vijf grondeigenaren, waarvan er drie al een landhuis gebouwd hebben, willen de overige grond in kleinere kavels opdelen zodat er in plaats van nog twee landhuizen, vijftien kleinere woningen gebouwd kunnen worden. Het totale bouwvolume neemt toe van 22.500 naar 32.000 kubieke meter. De huizen zouden minimaal 900 en maximaal 1500 kubieke meter mogen worden. De SGP was de enige partij die vorig jaar tegen het voornemen stemde om het bestemmingsplan aan te passen en zo de bouw van vijftien woningen te maken. Er was dus wel een meerderheid voor om een bestemmingsplanwijzigingsprocedure op te starten.

Stof tot nadenken

Het nieuwe plan moet nu nog eens door de gemeenteraad worden beoordeeld. De Natuurvereniging waarschuwt de Thoolse gemeenteraad voor een misleidend voorstel. Ze vraagt het college om het nieuwe bestemmingsplan aan te passen. ,,We hebben het daadwerkelijke plan nog niet gezien, maar in het voorstel tot onderzoek staat al welke kant ze op willen", zegt Erwin Raas. De voorzitter van de Natuurvereniging Tholen wil raadsleden alvast stof tot nadenken geven. ,,We hadden deze informatie verzameld en wilden niet wachten tot het voorstel naar buiten komt."

Gebouwen neemt toe

In het eerdere voorstel staat dat elk landhuis voor vijf wooneenheden telt en dat er in het nieuwe plan vijftien woningen bij komen. Volgens Raas suggereert de tekst dat in het nieuwe plan het aantal woningen minder is. ,,Dat klopt wel, maar het aantal gebouwen neemt toe. Wooneenheden zijn voor natuurwaarden nauwelijks relevant. Het aantal gebouwen des te meer."

Lees meer in de Eendrachtbode van 24 oktober. 

Meer berichten