Afbeelding

Oud papier vanaf zomer overal in blauwe container op de stoep

Inwoners van Scherpenisse mogen in mei volgend jaar als eerste de blauwe rolcontainer proberen om hun oud papier op de stoep te zetten. In de maanden erna volgen de andere woonkernen. Daarmee vervallen de verschillen voor oud papierinzameling binnen de gemeente Tholen en zet iedereen maandelijks een container op de stoep. 

Aanleiding voor de verandering zijn het opzeggen van het contract door inzamelaar Suez. Het bedrijf kan inzameling van oud papier samen met verenigingen niet meer rondbreien. Chauffeurs mochten nadat ze 's avonds oud papier hadden opgehaald, 's morgens niet meer worden ingepland. Nu gaat de gemeente in zee met de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD). Op zich een logische keuze, aangezien Tholen mede eigenaar is van deze inzamelaar.

Niet in avonduren

Het college van b. en w. heeft twee nieuwe varianten opgesteld en stelt de gemeenteraad voor om te kiezen voor variant I: de huis-aan-huisophaal met een blauwe rolcontainer in heel de gemeente. Die zetten alle huishoudens op een bepaalde werkdag in de maand aan de straat. Het papier wordt niet meer in de avonduren opgehaald. Gelet op de meerderheid van de collegepartijen in de raad is het onwaarschijnlijk dat het voorstel het niet haalt. De commissie ruimte vergadert er maandag 13 januari over.

Bedrijfspapier

De gemeente verwacht dat de container aan de stoep ervoor zorgt dat mensen meer beter oud papier scheiden en dat er dus meer opgehaald wordt. Hoewel het strikt genomen niet toegestaan was, staat in de plannen nadrukkelijk vermeld dat bedrijven niet via deze weg oud papier mogen inleveren. ,,Wellicht zullen enkele kleinere bedrijven hiervoor een alternatief moeten inzetten."

Blik bij plastic 

De gemeente neemt dit jaar verder diverse maatregelen om ervoor te zorgen dat mensen hun afval nog beter scheiden zodat de berg met restafval verder daalt en de gemeente geld bespaart. Voortaan mag blik bij het plastic en in de zomer wordt er in een dorp geëxperimenteerd met wekelijkse ophaal van GFT. Verder worden bovengrondse afvalcontainers bij hoogbouw vervangen voor ondergrondse. Dat staat allemaal in een ander voorstel aan de gemeenteraad. Daar vergadert de commissie samenleving 14 januari over. 

Lees meer in de Eendrachtbode van 3 januari.