Logo eendrachtbode.nl

Psychologen geven critici gelijk: oversteek Grindweg slecht zichtbaar

Volgens verkeerspsychologen is de oversteekplaats bij de Grindweg in Tholen vanaf de rotonde gezien niet goed zichtbaar. Er komen meer waarschuwingsborden en de gemeente gaat in kaart brengen wat de kosten zijn van meer maatregelen. Een advies luidt om een lage heg te planten langs het fietspad zodat de aandacht naar de oversteek getrokken wordt. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van de SGP.

Arjen Quist (SGP) heeft eind november vorig jaar schriftelijke vragen gesteld aan het college. Dit naar aanleiding van het onderzoek van verkeerspsychologen van bureau XTNT. Die waren in eerste instantie door de provincie ingeschakeld om de Oud-Vossemeersedijk te bekijken en zijn toen door de gemeente gevraagd ook de oversteekplaats bij de Grindweg onder de loep te nemen.

Lage heg

De oversteekplaats voor fietsers en voetgangers is omstreden. Diverse Tholenaren vinden die onoverzichtelijk. Bureau XTNT vindt dat ook: ,,De Grindweg is recht en lang en je richt je daardoor als het ware voorbij de fietsoversteek." XTNT adviseert meer waarschuwingsborden, ruim voor de oversteekplaats, te plaatsen. Ook stelt ze het planten van een lage heg voor zodat weggebruikers de fietsers rechts van hen minder goed zien en ze meer aandacht hebben voor de oversteek. Het versmallende effect zal bij velen ook de snelheid doen verminderen, denken de psychologen.

Vertraging door ziekte

Het college doet nog onderzoek naar de (kosten van) maatregelen die overgenomen gaan worden. Door langdurige ziekte van een ambtenaar heeft dit proces vertraging opgelopen. Er komen in elk geval meer waarschuwingsborden en er worden geen vergunningen voor reclameborden meer verstrekt in de buurt van de oversteek.

Lees het hele verhaal in de Eendrachtbode van 6 februari. 

Meer berichten