Logo eendrachtbode.nl
Wethouder Peter Hoek verving de afwezige wethouder Frank Hommel in het debat over de Spetter.
Wethouder Peter Hoek verving de afwezige wethouder Frank Hommel in het debat over de Spetter.

'Veiligheidsrisico's Spetter door gebrek toezicht college'

Met het debat in de laatste raadsvergadering lijkt het laatste grote woord over de problemen in zwembad de Spetter gezegd. Het college zegt dat ze te weinig de vinger aan de pols heeft gehouden, waardoor er veiligheidsrisico's zijn ontstaan. Wethouder Peter Hoek zei dat men dat in het licht moet zien van bezuinigingen en een grote verantwoordelijkheid voor de zwembadmanager en zwembadadviesraad Blijven Spetteren. 

De collegepartijen SGP, CU en VVD hebben excuses aangeboden voor hoe zij met het onderwerp zijn omgegaan. Zij legden geheimhouding op de stukken over de perikelen in zwembad de Spetter en beletten met hun meerderheid ook nog eens dat er in beslotenheid over vergaderd werd. Er was lof van oppositiepartijen over de spijtbetuigingen. 

De PVV stelde voor om de door persoonlijke omstandigheden afwezige wethouder Frank Hommel van het zwembadendossier af te halen. Een motie daarvoor kreeg alleen steun van ABT en de SP. Anco Fase (VVD) nam het voor partijgenoot en wethouder Hommel op. ,,Een gebrek aan empathisch vermogen", schreef hij Vincent Bosch van de PVV toe. ,,Dit is een regelrechte aanval." Wat ABT betreft kon Hommel beter opstappen, maar diende daar geen motie voor in. 

Lees het hele verslag in de Eendrachtbode van 19 maart.

Meer berichten