Logo eendrachtbode.nl
Foto: Luchtballon voor het pand van DSV in Tholen.

ABT stapt hoe dan ook naar Europese Commissie

ABT stapt na de raadsvergadering van vanavond hoe dan ook naar de Europese Commissie om de grondverkoop aan DSV te laten toetsen aan EU-regels. Vanavond zal blijken in hoeverre de andere politieke partijen de mening van de lokale partij delen dat het college steken heeft laten vallen bij de grondverkoop aan logistiek bedrijf DSV. Wat de SGP betreft, wordt de ‘suggestieve manier’ waarop ABT vragen stelt aan banden gelegd met wijziging van het reglement voor schriftelijke vragen. 

Uit de stukken voor vanavond blijkt dat de SGP de lokale partij al uitgebreid bevraagd heeft over de gestelde vragen. De SGP vindt de manier van vragen stellen door ABT ’kwalijk.’ De toelichting is veelal langer dan de vragen zelf,   en daarin is een duidelijk standpunt verwoord. Kort gezegd: het college van b. en w. heeft de grond voor een te lage prijs aan DSV verkocht en de multinational heeft veel ’cadeautjes’ gekregen. Daarmee is DSV bevoordeeld ten opzichte van andere Thoolse bedrijven. De staatkundig gereformeerden vinden dat ABT met de vragen de Thoolse politiek, ambtenarij en het bedrijfsleven schade toebrengt. Met een aanpassing van het reglement voor het stellen van vragen zou bewerkstelligd moeten worden dat vragen alleen onderzoekend worden gesteld en dat er geen standpunt wordt ingenomen; pas na de beantwoording. Als de SGP vijf raadsleden meekrijgt, dan wordt het reglement aangepast. Het initiatief voor de speciale raadsvergadering komt ook van die partij. Daarnaast staan alle vragen en antwoorden over de DSV-kwestie op de agenda om besproken te worden.

Staatssteun

Na vanavond is het voor fractievoorzitter Han van ’t Hof in de raad klaar. Hij stapt hoe dan ook naar de Europese Commissie om te vragen of ze de grondverkoop en handelwijze van het Thoolse college tegen het licht houdt. 

Lees er meer over in de Eendrachtbode van 15 oktober 2020. De raadsvergadering is te volgen via het Youtubekanaal van Omroep Tholen. 

Meer berichten