Logo eendrachtbode.nl

Minister fluit Zeeuwse wethouders terug in dossier Intervence

Minister Sander Dekker wil dat de Zeeuwse gemeenten met een andere organisatie in gesprek gaan om het jeugdbeschermingswerk van Intervence over te nemen. Een bestuurscommissie, bestaande uit Zeeuwse wethouders, trok vorig jaar de stekker uit Intervence en koos drie partijen om het werk voort te zetten, maar de inspecties zien teveel risico’s. De minister gaat daarin mee en fluit de wethouders terug.

Dekker (minister Rechtsbescherming) stuurde woensdag een brief met die inhoud aan de Zeeuwse gemeentebesturen. De bestuurscommissie was bezig met een transitieplan om de cliënten van Intervence over te dragen aan de William Schrikkergroep, Leger des Heils en Briedis Jeugdbeschermers. Medewerkers van Intervence zouden de cliënten volgen, was het idee. 

Teveel risico’s 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid (inspecties) en de Jeugdautoriteit zien bij die drie zorginstanties teveel onafgedekte risico’s en een gebrekkige voortgang sinds het besluit in december. De inspecties hebben het transitieplan afgeschoten en adviseren dat de bestuurscommissie wederom gaat praten met de organisatie JBWest. Eerdere onderhandelingen met JBWest waren stukgelopen. 

Minister Dekker onderschrijft het oordeel van de inspecties en heeft de Zeeuwse wethouders, waaronder dus de Thoolse wethouder Corniel van Leeuwen, opgedragen gesprekken met JBWest opnieuw te starten. Het idee is dat JBWest Intervence overneemt. 

Kwetsbare gezinnen

Intervence is de zogeheten Gecertificeerde Instelling (GI) voor Zeeland om jeugdbescherming en jeugdreclassering uit te voeren. Dat betekent in de praktijk bijvoorbeeld het organiseren van jeugdzorg voor kwetsbare kinderen/gezinnen. Tientallen gezinnen in de gemeente Tholen zijn cliënt. 

Discussie gemeenteraad 

In de Thoolse gemeenteraad was er onlangs nog discussie over deze materie. Onder andere PvdA/GL en de PVV waren toen al voorstander van het idee om met JBWest te onderhandelen. De Zeeuwse gemeenteraden betalen de GI. 

Meer berichten